Pándy István (1867–1937)

A BékésWiki wikiből

ügyvéd, tiszteletbeli vármegyei főügyész

Pándy István

Tartalomjegyzék

Élete

Ókígyóson született 1867. április 21-én. Apja, Pándy István ügyvéd az ókígyósi Wenckheim-birtok számtartója volt. Anyja Winkler Karolina. Testvérei: Kálmán – nevét ma a gyulai kórház viseli –, Krisztina, József és Erzsébet.

Pándy István alsóbb iskoláit Békéscsabán, Iglón, Aradon, Hódmezővásárhelyen; jogi tanulmányait Kassán és Budapesten végezte. 1902. november 2-án kapta meg oklevelét a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. 18871889 között két ízben a budapesti Tudomány- és Műegyetemi Olvasókör elnökének választották.

1906 decemberében incidensbe keveredett Áchim L. Andrással a békéscsabai pályaudvaron, aki a vonatra várakozó gyulai szolgabírót inzultálta. Pándy megpróbálta csillapítani a kedélyeket, mire Áchim rá is gúnyos megjegyzést tett.

A gyomai Varga Bálint 1908 decemberében egy kazal szalma felgyújtására bérelt fel egy személyt, mert úgy tudta, hogy a kazal azé a Pándy Istváné, akivel peres ügyben állt.

Pándy István felesége Keleti Malvin (özv. Maros Györgyné) volt, akit 1910-ben jegyzett el.

70 éves korában Békéscsabán hunyt el 1937. augusztus 8-án.

Munkássága

Pándy István ügyvédi irodát nyit Békéscsabán
Pándy István Békéscsabán tömeggondnok is volt

1894-től 1898-ig Déván, majd '98-tól Békéscsabán dolgozott ügyvédként.

Több mint tíz évig ügyészségi megbízott, a békéscsabai római katolikus egyháztanács és az iskolaszék tagja, majd később az egyház világi elnöke volt. Hosszú időn keresztül a Casino Egyesület háznagyaként tevékenykedett. A politikai életben is jelentős szerepet vállalt mint a békéscsabai Függetlenségi Párt elnöke, továbbá közreműködött Áchim L. András megválasztásában is. Választott tagja volt Békés vármegye közigazgatási bizottságának. A békéscsabai Polgári Kör ügyésze volt. Az Országos Gyermekvédő-Liga békéscsabai agitácionális bizottságának tagja lett. Békéscsabán tömeggondnokként is tevékenykedett. A Békésmegyei Függetlenség című folyóirat főszerkesztője is volt.

Pándy István kezdeményezte a Kossuth-szobor felállítását, melynek érdekében bizottságot állított fel, valamint gyűjtést szervezett. Békéscsaba első díszpolgárának szobrát 1905. szeptember 19-én leplezték le. Tevékeny szerepet játszott a római katolikus templom felépítésében: ő volt az építkezés pénzügyi lebonyolítója. (A római katolikus templom alapkövét 1907. november 3-án tették le).

1905-ben 65 tagú jóléti bizottság alakult az alkotmány védelmében, Haviár Dániel országgyűlési képviselő elnöklete alatt. Az Alkotmányvédő Bizottság tagja lett Pándy István is. A Békés megyei képviselő-testületnek is tagja volt, ahol közismertté vált éles hangú, bíráló felszólalásairól. 1907 őszén lemondott a békéscsabai I. alkerület elnökhelyettesi posztjáról. 1910 végén tartotta alakuló ülését a békéscsabai „Függetlenségi Kör”, aminek társelnöke lett.

1917-ben testvérével, Kálmánnal elhunyt édesapjuk emlékére, a békéscsabai Rudolf Főgimnáziumban 1000 koronás alapítványt hoztak létre a „jó magyar érzésű” tanulók jutalmazására.

1919 tavaszán Békéscsabán is átvette a hatalmat a kommunista párt, majd elrendelték a vezető pozíciót viselő férfiak letartóztatását. Pándy István mellett Koren Pált, dr. Szeberényi Lajost, Beliczey Gézát, Réthy Bélát, Botyánszky Pált és még 38 személyt a Városháza árvaszéki tereiben tartották fogva. Majd a szolnoki törvényszéki fogházba vitték őket. Szolnokon Pándy István Réthy Bélával, Fekete Sándorral, Kun Dórával, dr. Heisz Józseffel, Bohus M. Györggyel és dr. Galli Károllyal került egy cellába, ahol két hétig voltak fogságban.

1930-ban 737 kötetből álló könyvtárát (a könyvszekrényekkel együtt) egykori iskolájának, a Békéscsabai Evangélikus Rudolf-reálgimnáziumnak ajándékozta, amit aztán évente tovább növelt adományaival. 1937-re már 1530 tételt – főként regényt és szépirodalmat – tartalmazott Pándy István könyvtára, amit a gimnázium fogadószobájában rendeztek be.

Egészségi állapota miatt 1931-ben felhagyott hivatásával.

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök