Mazán László (1899–1949)

A BékésWiki wikiből

festőművész, gimnáziumi tanár

Mazán László (tablókép)

Tartalomjegyzék

Élete

Mazán László (tablókép)

1899. április 15-én Békéscsabán született. Apja, Mazán János, evangélikus tanító, anyja Szolár Teréz.

Az elemi elvégzését követően az Evangélikus Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. A gimnázium Önképző Körének jegyzője volt. 1917-ben besorozták katonának. 1917 márciusában – a katonai szolgálat miatt – előrehozott vizsgán leérettségizett. Az olasz fronton harcolt, az 1-es népfelkelők tagja volt a trevisói frontszakaszon. 1918 őszén a békéscsabai kórházba került, majd alig felépülve román fogságba esett.

1920 őszén beiratkozott a Képzőművészeti Főiskola rajztanár szakára, ahol Réti István és Rudnay Gyula tanítványa lett.

1929 júliusában megházasodott, Kliment Z. Ilonát vette feleségül.

Számos társadalmi, egyházi és szakmai szervezetben képviselte magát: tagja volt a Magyar Képzőművészek Egyesületének, az Iparművészeti Társulatnak, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, az Aurora Körnek, az Evangélikus Leányegyesületnek, a Magyar Ornithológiai Szövetségnek, a Csabai Úszó Egyesületnek, a Városi Múzeumnak, a Polgári Lövészegyesületnek, a Kaszinónak. A Csabai Öregdiákok Egyesületénél háznagyi tisztséget viselt, titkára volt a Szanatórium Egyesületnek, jegyzője a békéscsabai Vöröskereszt-fióknak.

Az oroszok bevonulásakor egy kis időre elhagyta az országot. Gyógyíthatatlan betegsége miatt már nem tudott érdemlegesen részt vállalni a Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség tevékenységében.

Sírja a Vasúti temetőben
.Budapesten halt meg 1949. május 16-án. Békéscsabán, a Vasúti temetőben nyugszik.

Munkássága

Mazán László rajza

1925-től a békéscsabai Rudolf Gimnáziumban helyettes, majd 1928-tól rendes tanárként rajz és alaktan tárgyakat oktatott. A természetrajz és mennyiségtan tantárgyat helyettesítőként tanította. Később testnevelés és szépírás órákat is tartott. Diákjai rajongásig szerették. Vezette a gimnázium cserkészcsapatát, a Csaba-cserkészcsapatot, melynek zászlaja az ő tervei alapján készült el. Többek között tanította Lipták Pált, Schéner Mihályt, Gulyás Dénest. Tanárként is teljesített katonai szolgálatot. Képeit bemutatták a rajztanár-festőművészek szegedi kiállításán 1948-ban.

Budapesten a Műcsarnokban rendezett kiállításon 1940-ben Falusi torreádor című képével Halmos-díjat nyert.

Mazán László páratlan humorú ironikus rajzokkal, olajkép-karikatúrákkal, akvarellekkel ábrázolta a csabai emberek világát. Nemcsak karikatúrában alkotott maradandót, hanem a festészet területén is: vázlatai nagy lélegzetű kompozíciókat, freskókat sejtetnek. Elkészítette Uhrin Károly, a Polgári Olvasókör elnökének portréját. Művészetét romantikus népmesei elemek, dinamikus, játékos vonalak jellemzik. Képeit kiállításokon mutatta be: 1936-ban Kerekes Györggyel közösen a Munkácsy Múzeumban, 1938-ban önállóan az Aurora Kör kiállításán, illetve alkalmanként a Nemzeti Szalonban. Leginkább ismerőseinek mutatta meg alkotásait. Kereskedett is képeivel: Esterházy Pál herceg 4 karikatúráját vásárolta meg a Műcsarnokban tartott tárlaton 1940-ben.

Illusztrációi megjelentek a Gyermek Hírlap című magyar ifjúsági folyóiratban. Az ő munkája az a díszes üdvözlőirat, melyet a békéscsabai MOVE sportegyesület küldött Rothermere lordnak. Dr. Raffay Sándor püspök lelkészi munkásságának 40. évfordulójára díszes iratot, Bud János pénzügyminiszternek művészi díszpolgári oklevelet készített.

Alkotásai a Munkácsy Mihály Múzeumban, illetve magánkézben találhatók.

Díjak, kitüntetések

Emlékezete

Katalógus

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök