Népi mozgalom

A BékésWiki wikiből

Tartalomjegyzék

Történet

A két világháború között alakult mozgalom, amely a gazdaságilag, szociálisan és kulturálisan lemaradt vidékek és a nyomorban élő nép mindennapjainak feltárását, érdekeinek képviselését és felzárkóztatását tűzte ki céljául. Tagjai nem csak hírből ismerték a mélyszegénységet, a nagybirtokos elnyomást: legtöbbjük maga is a nincstelen réteg közül került ki. Elsősorban a nagybirtok térnyerésének, a nagybirtokosok elnyomó apparátusának visszaszorításában és a földosztásban látták politikai programjukat a paraszti öntudat felélesztésének és a kisgazdák támogatásának javára. Országjáró körutakat hirdettek, melyek során szociográfiákhoz, a nép életét bemutató írásokhoz gyűjtöttek anyagot. Az írástudatlan paraszti réteg nem tudta magát reprezentálni az irodalmi nyilvánosságban, ezért ezt a népi mozgalom tagjai tették meg a nevükben felfedve ezzel egy súlyos társadalmi problémákat. Azonban a mozgalom koránt sem volt politikailag egységes: a Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt tevékenységén túl többen rokonszenveztek, vagy csatlakoztak szélsőséges irányzatokhoz mindkét oldalon, amely a mozgalom megítélésében is sokáig közrejátszott. A világnézeti megosztottság mögött viszont az alapvető cél, a szegényparasztság életszínvonalának javítása sosem képezte vita tárgyát. Jó példa a csoporton belüli különbségekre, hogy amíg Darvas József, vagy Szabó Pál integrálódni tudott a pártállami közéletbe, addig Hegyesi János önkéntes száműzetésbe vonult, Féja Géza egy időre kiszorult az irodalmi életből (ez jelentette könyvtárosi tevékenységének kezdetét Békéscsabán). Számos tag rendelkezett Viharsarki, Békés megyei kötődéssel, identitással.

Békés megyéhez köthető tagok

Források


Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök