Milecz Mihály (1751–1815)

A BékésWiki wikiből

Emléktábla az Evangélikus Nagytemplomban

evangélikus lelkész

Tartalomjegyzék

Élete

Draskóczi Milecz Mihály 1751. december 10-én született Fajkürtön – a mai Szlovákiában –, Milecz György és Mátéfi Anna gyermekeként, nemesi származású családban.

Papi tanulmányait Jénában végezte.

Idősebb korában megnősült, Simon Esztert, a svedléri pap lányát vette feleségül. Több mint 20 évig voltak házasok, gyermekük nem született.

64 éves korában, 1815. február 4-én hunyt el Békéscsabán. Február 7-i temetésén magyarul is prédikáltak, ami az első anyanyelvű békéscsabai evangélikus igehirdetésnek tekinthető. Több lelkésztársával együtt a Körösön (Kanálison) túli temetőben (a gőzmalom udvarán) helyezték örök nyugalomra. Sírkövén az alábbi felirat állt: „Plur. Rdo Dno Mich. Milecz de Dráskócz, incl. ac ven. Fratern. Békés Banaticae ord. Notario ac ecclesiae VDMin. denato d. 4. Febr. 1815 posuit UXOR.” (Nagytiszteletű dráskóczi Milecz Mihálynak, a neves és tisztelendő békés-bánáti esperesség rendes jegyzőjének és a csabai egyház lelkipásztorának, aki elhunyt 1815. február 4-én, állította felesége.)

Munkássága

Tanulmányai után Körmöcbányán kapott tanári állást. Lelkészi pályáját Nyitraszerdahelyen kezdte.

Drozdik Sámuel lelkész halála után, 1785-ben – az akkor már két éve Cinkotán szolgáló – Milecz Mihályt kérték fel a békéscsabai evangélikus gyülekezet vezetésére. Milecz Békéscsaba első nemesi származású lelkésze lett. Előbb Gyurcsek András – akivel 1776-tól 1778-ig Jénában tanult –, majd 1799-től Uhrin András szolgált mellette. A hívek megnövekedett száma miatt napirendre került egy új templom szükségessége. Milecz Mihály kezdeményezte a meglévővel (Evangélikus Kistemplom) szemben álló nagyobb templom (Evangélikus Nagytemplom) felépítését. Attól tartott, hogy az egymástól távol eső templomok az egyház kettéválásához vezetnek. Az alapkövet 1807-ben tették le Uhrin Andrással, a templom terveit gyulai építészek – Pumberger és Czigler – készítették. A kivitelezést pénzromlás nehezítette, Milecz lelkész már nem élhette meg a templom megépítését. A munkálatok Uhrin András irányításával folytatódtak.

Sokat olvasott, művelt ember és kiváló szónok hírében állt. Érdekelte a pomológia (gyümölcstermesztés, gyümölcsismeret), kertjében eperfák álltak. Az egyházi hivatás mellett – valószínűleg az első evangélikus lelkészként –, a megye táblabírái között is szerepelt.

Halálát követően a gyülekezet vezetését Haan János vette át.

Emlékezete

Műve

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök