I. Ferenc és Mária Ludovika emléktáblája (Gyula)

A BékésWiki wikiből

I. Ferenc király és leánya, Mária Ludovika hercegkisasszony gyulai látogatása alkalmából emléktáblát avattak a településen. Az emléktábla már nincs a helyén.

Tartalomjegyzék

Az emléktábla

Helye: egykori vármegyeháza, ma: városháza (Gyula, Petőfi tér 3.)

Anyaga:

Mérete:

Átadás dátuma: 1808. március 12.

Szövege Felséges első Ferencz, Ausztriának császárja, Országunk koronás királya, Ludovica császári s királyi herczegasszonyával épen országgyűlésekor erre utazván, Pünköst havának tizennegyedik napján ezen Békés környéke házába hat és hét órakor közt est táján érkezett és azon éjszaka szállva volt DD,CCC,LL,LL,LL,LL,LVVVVVVVVVVIIIIIII.

Felavatása

I. Ferenc és Mária Ludovika 1807-ben átutazott Békés vármegyén, május 14-én Gyulára is ellátogattak. Aradszentmártonnál Wenckheim József fogadta a vendégeket, akik Gyulán a vármegyeháza épületében szálltak meg. Másnap megtekintették a levéltárat, a tömlöcöt és a várat. Útjukat Csabán, Békésen és Berényen keresztül folytatták, ebédjüket Szarvason fogyasztották el.

A Gyulai Polgár Társaság minden év május 14-én I. Ferenc gyulai látogatására kívánt emlékezni. A helytartótanács emlékoszlop felállítására, illetve istentisztelet megtartására adott engedélyt. Az oszlop helyett végül emléktábla-avatással emlékeztek az eseményre.

A márványtáblát 1808. március 12-én a szentmisét követően leplezték le a megyeháza falán. Avatóbeszédet Vidovich György főnótárius mondott. Az emléktáblát 1849. április 14-én Kis János békési főszolgabíró törette össze a megyei bizottmány utasítására.

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök