Csörföly Lajos (1823–1892)

A BékésWiki wikiből

jegyző

Tartalomjegyzék

Élete

Csörföly Lajos

Csörföly Lajos 1823 decemberében született a Nógrád vármegyei Pencen. Édesapja Csörföly István, a Podmaniczky család tiszttartója, édesanyja Ungvári Teréz. Testvérei: Imre, Teréz, Hermin, Karolin, Amália, Lídia és Emerencia.

1831-től az aszódi gimnáziumban tanult, osztálytársa volt Delhányi Zsigmond és Petőfi Sándor. Rajtuk kívül a baráti köréhez tartozott Kemény (Jakubovics) János és Mihály. Petőfivel, Kemény Jánossal és Delhányival Pencen töltötte 1835-ben a karácsonyi szünetet. Csörföly Aszód után Pozsonyban, 1842 őszétől Losoncon folytatta a tanulmányait, ügyvédi oklevelet szerzett.

Csörföly Lajos 1892. május 5-én hunyt el Szegeden. Május 8-án Tótkomlóson, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

Munkássága

Csörföly Lajost 1848. március 15-e után megválasztották Szarvas város írnokának. Feltehetően a városban tartózkodott, amikor a Petőfi család 1849-ben Szarvason töltött egy éjszakát. Csörföly ereklyeként őrizte Petőfi 1838-ban Selmecen írt levelét.

1851 és 1858 között segédjegyzőként dolgozott Tótkomlóson, majd Nagylakon lett rendes jegyző. 1861-től Tótkomlós jegyzőjeként tevékenykedett harminc éven keresztül, egészen az 1891-es nyugdíjazásáig.

1881-ben megalakult a tótkomlósi Polgári Olvasókör (Casino), első elnöknek Csörföly Lajost választották meg. A „sámson-komlósi egyesített fiók vereskereszt egyesület” bizottsági tagja volt. A Tót-komlósi Népbank részvénytársaságnál az aligazgató tisztséget töltötte be. Adománnyal támogatta a békéscsabai evangélikus algimnázium építkezését. Tagja volt a Békés megyei Gazdasági Egyletnek, a jegyzői egylet választmányának, Békés megye törvényhatóságának. A békési esperesség világi tagjai között szerepelt.

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök