Budinszky György (1721–1792)

A BékésWiki wikiből

római katolikus plébános

Tartalomjegyzék

Élete

Gorliczki Simon és Budinszky György emléktáblája a katolikus plébánia udvarán

Békéscsaba második katolikus lelkipásztora 1721-ben született a Trencsén vármegyében található Puhón. Eredeti neve Budinszky György Xav. Ferenc, több keresztneve nemesi származást sejtet.

Tanulmányait Zsolnán, Trencsénben és Kassán végezte, anyanyelvén (szlovák) kívül németül és magyarul is meg tudta értetni magát. 1748-ban Temesváron Stanislavich Miklós csanádi püspök szentelte alszerpappá (subdiakónussá), helyettes káplánként a Bihar vármegyei Élesden szolgált, mielőtt Békéscsabára érkezett.

Tevékeny életének 1792. november 2-án szakadt vége, az elismert prédikátor és táblabíró 71 évesen hunyt el. Haán Lajos a “Csaba apostola” jelzővel illette, míg Bitskoss plébános szerint “A Csabaiak igaz apostola és a Katolikus Egyház megalapítója volt.”.

Munkássága

17531792 között állt a csabai egyházközség élén. Ez alatt a 38 és fél év alatt rengeteget tett a katolikus-evangélikus ellentét csökkentéséért, híveit folyamatosan a békés együttélésre biztatta, mely az évek előrehaladtával fokozatosan ki is alakult. Az itt élő családok – az immáron harmonikusabb körülmények hatására – ún. szervezett betelepítést hajtottak végre, amikor meghívták korábbi lakóhelyükön (a mai Szlovákia területén található Zólyom, Hont és Szepes, illetve a magyarországi Nógrád vármegyében) maradt rokonaikat, ismerőseiket az egyre biztonságosabbá váló békési településre. A nagy számban érkező családok egy új, katolikusok által lakott városrészt alakítottak ki keleten, amely bővelkedett termőföldben. Az emelkedő életszínvonal hatására növekedett a népesség is: pár éven belül Csaba lakosságának 10%-át már ők, a katolikusok alkották. Budinszky György szolgálata alatt szilárdult meg a békéscsabai katolikus egyházközség, rengeteg egyházszervező tette közül kiemelhető az anyakönyvezés elkezdése és a papi könyvtármelynek állománya 170 kötetet foglalt magába – megalapítása is.

1755. október 21-én Budinszky György bekerült Békés vármegye táblabírói közé.

Emlékezete

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök