4-es gyalogezred-emléktábla (Békéscsaba)

A BékésWiki wikiből

A nagyváradi 4. honvéd gyalogezred tiszteletére 1934-ben emléktáblát avattak Békéscsabán. Az emléktábla már nincs a helyén.

Az emléktábla

A 4-es gyalogezred emléktáblája

Helye: az egykori gyalogsági laktanya, ma: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Anyaga: fekete márvány

Mérete:

Átadás dátuma: 1934. szeptember 23.

Szövege: A rabságban sínylődő Nagyvárad városából indultak el Bihar-, Békés- és Csanád vármegyék derék fiai, hogy a m. kir. nagyváradi 4. honvédgyalogezred és népfelkelő alakulataiban 1914–1919-ig harcolva hazánkért és királyunkért győzelmesen és hősiesen áldozzák fel életüket a világháboru harcterein. Nem rajtunk mult a szent magyar föld igazságtalan megcsonkitása. Sok ezer hősünk áldott emléke és szelleme bennünk él. Hiszünk Magyarország feltámadásában.

Megjegyzés: Kapitány József békéscsabai szobrász alkotása

Felavatása

Az egykori 101-es és 4-es honvédek a városházán gyülekeztek, majd kivonultak a Budapestről vonattal érkező küldöttség elé. A katonák Békéscsabára hozták a 101-esek háborús zászlaját is. A díszmenet a kaszárnyához vonult. Az ünnepély a Himnusszal vette kezdetét. Ünnepi beszédet a 101-esek nevében dr. Mitlasovszky János egykori 101-es főhadnagy, a 4-esek képviseletében Kratochwill Károly altábornagy mondott. A két emléktáblát imádság mellett leplezték le. Az emléktáblákat Mokcsay Dezső ezredparancsnok vette át. A 4-esek emléktábláját Mokcsay Dezső, Panwitz Vilmos ny. ezredes és vitéz Jánossy Gyula polgármester koszorúzta meg. Az esemény a Szózattal, majd díszfelvonulással zárult.

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök