101-es gyalogezred-emléktábla (Békéscsaba)

A BékésWiki wikiből

A 101. császári és királyi gyalogezred tiszteletére 1934-ben emléktáblát avattak Békéscsabán. Az emléktábla már nincs a helyén.

Az emléktábla

A 101-es gyalogezred emléktáblája

Helye: az egykori gyalogsági laktanya, ma: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Anyaga: fekete márvány

Mérete:

Átadás dátuma: 1934. szeptember 23.

Szövege: E laktanyából indult el 1914. augusztus 1-én Békés-, Csanád- és Csongrád vármegyék derék fiaiból kiegészitendő császári és kir. 101-es gyalogezred, hogy az 1914–18. évi világháboru harcterein magyar becsülettel és példás vitézséggel, hősiesen küzdjön királyért és hazáért. Véreim! Ha erre jártok, hálás kegyelettel emlékezzetek meg hősi halált halt, halott bajtársaink ezreiről, kiknek megdicsőült szelleme és lelkes, önfeláldozó kötelessége vezéreljen bennünket a magyar feltámadás kivivásáért inditott egységes küzdelmünkben.

Megjegyzés: Kapitány József békéscsabai szobrász alkotása

Felavatása

Az egykori 101-es és 4-es honvédek a városházán gyülekeztek, majd kivonultak a Budapestről vonattal érkező küldöttség elé. A katonák Békéscsabára hozták a 101-esek háborús zászlaját is. A díszmenet a kaszárnyához vonult. Az ünnepély a Himnusszal vette kezdetét. Ünnepi beszédet a 101-esek nevében dr. Mitlasovszky János egykori 101-es főhadnagy, a 4-esek képviseletében Kratochwill Károly altábornagy mondott. A két emléktáblát imádság mellett leplezték le. Az emléktáblákat Mokcsay Dezső ezredparancsnok vette át. A 101-esek emléktábláját Mokcsay Dezső, Kratochwill Károly és vitéz Jánossy Gyula polgármester koszorúzta meg. Az esemény a Szózattal, majd díszfelvonulással zárult.

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök