Erzsébethelyi evangélikus templom (Békéscsaba)

A BékésWiki wikiből

Az erzsébethelyi evangélikus templom
Sztraka Ernő hirdetése a templomépítésre

Az erzsébethelyi evangélikus templom Békéscsabán az Orosházi út 85–87. szám alatt található.

Tartalomjegyzék

Története

Békéscsaba vasúton túli, Jamina nevű településrészén (Vinice, Szöllős-Csaba, Erzsébethely) 1769-től mértek ki szőlőskerteket. Az első iskola 1852-ben létesült. 186162-ben felállították az első evangélikus imaházat, ami hamarosan szűkösnek bizonyult. 1864-ben megválasztották Hrdlicska Károlyt a szőlőbeli gyülekezet lelkészének. A templomépítést Linder Károly lelkész kezdeményezte. A terveket Sztraka Ernő városi mérnök készítette.

A harmadik békéscsabai evangélikus templom alapkövét 1875. május 27-én tették le. Az alapkőben elhelyezték a község és az egyház történelmének emlékiratát, továbbá a Békésmegyei Közlöny és a Békés című folyóiratok egy-egy számát. Az építkezésben Berndt Ferenc kőműves, Ondroviczky Sámuel ács, Michnay Sándor asztalos, id. Adamik M. és Simon Gy. lakatosok, valamint Such Sándor üveges vett részt.

A templomot 1876. november 27-én, advent első vasárnapján Szeberényi Gusztáv püspök szentelte fel. Eklektikus stílusban épült, a homlokzat neoromán elemekkel rendelkezik.

Az erzsébethelyi evangélikus templom oltára eredetileg a békéscsabai Kistemplomban állt, felújítását Havran Pál asztalos és Venczel Mihály, aradi aranyozó végezte. Az 1728-ban készített oltárt két festmény díszíti. Az alsó, nagyobbik festményen a megfeszített Jézus látható. A felső, kisebb kép Jézus és a samáriai asszony történetét meséli el. Az oltárképek Haan Antal alkotásai. Az építmény két oldalán csigamotívumon egy–egy harsonázó puttó ül, középen pedig egy Istenszem-motívum található. A szentély bal oldalán Péter apostol a Mennyország kulcsaival, míg jobb oldalán Pál apostol látható a hit kardjával és a Szentírással a kezében. A szobrok a 1770-es évek alkotásai. Az oltár és a szószék műemléki védelem alatt áll.

A 13 regiszteres, egy manuálos orgonát Saskó Márton készítette el 1881-ben. A hangszert Zalánfy Aladár elképzelései alapján 1950-ben modernizálták.

1893-ban kisebb javításokat végeztek a templomtornyon, 1896-ban pedig órát helyeztek rá. 189697-ben felépült a lelkészlak.

A templom első nagyobb felújítására 1929-ben került sor, ekkor a templombelsőt tatarozták. 1963-ban, majd 1976-ban a külső- és belső renoválása is megtörtént.

1976. november 28-án dr. Káldy Zoltán püspök szentelte fel újra a 100 éves templomot.

1985. október 26-án új gyülekezeti házat avattak a templom udvarán. Az alapkőletételnél John Vikström, finn érsek is jelen volt. Az épületet Benedicty Gyula tervezőmérnök adta át dr. Káldy Zoltán püspöknek, aki elvégezte a felszentelési szertartást.

A templom 20172018-ban kívül és belül is teljesen megújult. A falakat újravakolták, szigetelték és festették, új mészkő aljzat került a templomba, kicserélték a nyílászárókat, megújult a villamos hálózat és kertészeti munkálatokat is végeztek. Új Luther-rózsa körablak került az oltár fölé. A gyülekezeti terem felújítási munkálatainak befejeztével, 2018. május 6-án került sor az újraszentelésre. Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke ünnepi istentisztelettel egybekötve szentelte fel a megújult templomot.

Erzsébethelyen az evangélikus templom, a parókia és a gyülekezeti ház a teljes energiafelhasználását megújuló forrásból fedezi. A napelemek felszerelésekor arra ügyeltek, hogy a tetőcserepek és a napelemek egy keresztalakot adjanak ki.

Az erzsébethelyi evangélikus templom lelkészei

Emléktáblák

Harangok

Képgaléria

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök