Wenckheim-kastély (Gerla)

A BékésWiki wikiből

A Wenckheim-kastély Gerla központjában, a Wenckheim téren (korábbi nevén Marx téren), a buszforduló mögött áll. A gerlai bekötőút, a Csabai út egyenesen a Wenckheim térre, a kastélyhoz vezet.

Tartalomjegyzék

Története

A gerlai Wenckheim kastély főbejárata

A gerlai kastély terveit gróf Wenckheim Károly felkérésére Ybl Miklós készítette 1854-ben. 1860-ban elkészült a 37 szobás, U alakú épület, melyen a romantikus historizmus jellegzetességei láthatók. A kastély közepén elhelyezett kápolnát 1861. október 14-én Rázel József prépost szentelte fel. A kúria mellett romantikus stílusú istálló, kocsiszín és magtár épült. A kastélypark egykor mesterséges tóval rendelkezett.

Wenckheim Károly halála után a gerlai kastélyt és a birtokot Wenckheim Géza örökölte. Ebben az időszakban kibővítették a kastélyt. 1915-től a gróf fia, Wenckheim Jenő irányította a birtokot, akit 1944-ben a kastélyparkban temettek el. Földi maradványait 1964-ben exhumálták és a gerlai temetőben, szülei sírjában helyezték örök nyugalomra.

A Wenckheim család 1944 őszén távozott a kastélyból, az ingatlant kifosztották. A II. világháborút követő államosítás során a kastély állami tulajdonba került. Az ingatlanban tsz-iroda, pártiroda, rendőrség, orvosi rendelő, ÁFÉSZ-üzlet, óvoda kapott helyett, továbbá szolgálati lakásokat is kialakítottak. 1947-től 1984-ig itt működött az általános iskola. A kastélyt életveszélyessé nyilvánították, majd kiürítették.

A 6,6 hektár méretű angolkert 2 hektárosra zsugorodott. A park értékes fáit, a tulipánfákat, a vérbükköket és a hamisciprusokat kivágták. A kastélyparkot 1989-ben védetté nyilvánították. A park legidősebb, legnagyobb méretű fái országos nyilvántartásba kerültek. 2016-ban megalakult a Gerlai Wenckheim Társaság, mely rendbe hozta, és fenntartja a kastélyparkot, ahol több rendezvényt is szerveznek.

A romos, műemlék épületet a békéscsabai önkormányzat több alkalommal eladta. A kastély kápolnája a katolikus egyház kezelésébe ment át. 2001-ben az egyház az örökös használati jogának fenntartása mellett átengedte a tulajdonjogot a Leonardo CAD Bt.-nek. A betéti társaság felújíttatta a Szeplőtelen Fogantatás-kápolnát.

A kastélyt 2010-ben értékesítették azzal a feltétellel, hogy a vevőnek öt éven belül fel kell újítania. 2018-ban új tulajdonosa lett az ingatlannak, a felújítás 2024-re várható.

Képgaléria

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Térképek, birtokvázlatok

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök