Tisza Domokos (1837‒1856)

A BékésWiki wikiből

költő

Tartalomjegyzék

Élete

Tisza Domokos

Tisza Domokos Geszten született 1837. október 27-én. Tisza Lajos bihari főispáni helytartó és gróf Teleki Júlia fia, Tisza Kálmán későbbi miniszterelnök és Tisza Lajos miniszter öccse. Már ötéves korában írt és olvasott, költői hajlama korán megnyilvánult. 1847-től a szeghalmi születésű Kovács János (1816‒1906) természettudós nevelte és tanította, akinek külföldi tartózkodásai idején német nevelő irányította tanulmányait. Tizenegy éves korára jártas volt a magyar, a német és a francia költészetben, később az angol irodalom számos remekével is megismerkedett. Tizennégy évesen már könnyedén tudott fogalmazni francia nyelven. A görög‒római klasszikusok mellett sokat foglalkozott történelemmel, fizikával és matematikával. Gimnáziumi érettségire készülése közben tüdejét gyógyíthatatlan betegség támadta meg. Szülei mindent megtettek gyógyulása érdekében: 1854 őszét Itáliában, 18551856 telét Egyiptomban töltötte, azonban kevéssel hazatérése után, élete tizenkilencedik évében, 1856. június 21-én elhunyt. Geszten, a Tisza család kriptájában nyugszik.

Arany János és Tisza Domokos

Kovács János közbenjárására 1851-ben fél évig, majd 1852-ben újabb két hónapon át Arany János tanította Tisza Domokost költészettanra, és irányt adott költői fejlődésének. Az 1848‒1849-es szabadságharc bukása után Arany Jánosnak tartania kellett a megtorlásoktól forradalmi tevékenysége miatt. Szalonta környékén bujkált egy ideig, Kenyeres János szolgabírónak köszönhetően nem esett bántódása. Anyagi gondokkal küzdött, állása bizonytalan volt, mert az akkori megyefőnök kifogásolta a rebellis munkatársat. Arany János elfogadta a Tisza család meghívását, 1851. május 13-án Gesztre költözött, és az akkor tizennégy éves, költői hajlamú Tisza Domokos nevelője, házitanítója lett. Barátságuk később sem szűnt meg, Aranynak Gesztről való távozása után gyakran leveleztek. Arany János gimnáziumi tanár korában is ellátogatott Gesztre Tiszáékhoz, Tisza Domokos is felkereste Aranyékat Nagykőrösön több ízben, és Pesten is találkoztak.

Költői munkássága

Tisza Domokos mintegy kétszáz verset hagyott maga után, ezek közül Arany János közölt néhányat a Pesti Naplóban. Költeményeit édesanyja, Tisza Lajosné gróf Teleki Júlia adta ki Pesten 1857-ben Tisza Domokos hátrahagyott versei címmel. A versgyűjteményt Arany János rendezte sajtó alá és látta el előszóval; második kiadása 1889-ben jelent meg az Olcsó Könyvtár füzetei között Arany János előszavával. Költői hivatásának elismerése Arany Jánosnak azon nyilatkozata, hogy Tisza Domokos „korán akart és tudott önlábain járni”, s hátrahagyott műve „megannyi biztos jel, hogy benne, ha egészen kifejlik, a haza egyik koszorusát fogta üdvözleni!”

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök