Templomépítő ősök emléktáblája (Békéscsaba)

A BékésWiki wikiből

Az Evangélikus Kistemplom falán 1995-ben emléktáblát avattak Békéscsabán.

Az emléktábla

A templomépítők emléktáblája

Helye: Békéscsaba, Evangélikus Kistemplom

Anyaga:

Mérete:

Átadás dátuma: 1995. november 11.

Szövege: Chvála pánu bohu a úcta našim predkom-staviteľom tohto chrámu "verný je boh" 1 K 1,9 1745 Evanjelická Cirkev

Isten iránti hálával és kegyelettel emlékezünk templomépítő őseinkre "Hű az Isten" 1 Kor 1,9 1995 Evangélikus Egyház

Megjegyzés: Kétnyelvű (magyar és szlovák)

Felavatása

Az Evangélikus Kistemplom 1745-ös felszentelésének 250. évfordulója alkalmából, a szlovák és magyar nyelvű istentiszteletet követően emléktáblát avattak a templom belső falán. Az eseményen keresztelőkancsót és tálat adományoztak az egyháznak, melyeket Táborszky László esperes vett át.

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök