Simai Mihály (költő, író)

A BékésWiki wikiből

Tartalomjegyzék

Élete

Simai Mihály

Simai Mihály 1935. augusztus 14-én született Medgyesegyházán, édesapja, Simai Mihály kereskedő, édesanyja, Konecsni Mária háztartásbeli volt. Családja anyai ágon evangélikus, apai ágon katolikus.

1941-ben Gyulára költöztek, iskoláit itt végezte, az Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Szegeden, a Pedagógiai Főiskolán folytatta tanulmányait, 1955-ben magyar szakos tanári diplomát szerzett.

1955–1956 között Mezőhegyesen, majd négy évig Békéscsabán tanított. 1960-ban Szegedre költözött, ahol öt évig kollégiumi nevelőtanárként dolgozott az Ady Endre Kollégiumban. 1965‒1966-ben elvégezte a MÚOSZ Újságíró Iskolát. 1965‒1974 között a szegedi Délmagyarország című napilapnál volt újságíró. 1970–1976 között a dél-magyarországi írócsoport titkára volt. 1974–1992 között a Szegeden megjelenő Kincskereső főszerkesztő-helyettese, 1992–1996 között pedig főszerkesztője volt. 1998–2000 között a Szegedi Írók Társaságának alelnöke volt. 2011–2013 között a Magyar Írószövetség Csongrád megyei csoportjának elnöki tisztjét töltötte be.

1964-ben Dudás Veronika agrármérnökkel kötött házasságot, két fiuk született, Attila (1968) és Kadosa (1972), akik az orvosi pályát választották.

Költészete, írói munkássága

Simai Mihály már gyermekkorában kezdett verseket írni, első kötete, A virradat vitorlái 1962-ban jelent meg. Versei az életöröm, a szépség és igazság keresésének jegyében születtek. „Számomra József Attila költészete jelenti a teljességet, azt a tiszta muzsikát, amelyhez hasonlót ma nagyon sokan közösen szeretnénk hallatni. Mint egy ilyen alkotó közösség tagja szeretnék én is verselni, a magam módján a legtöbbet tenni azért, hogy soha ne hallgasson el a dal, az igazság dicsérete” ‒ nyilatkozta 1976-ban Simai.

1976-tól kezdve számos ifjúsági regénye és gyermekkönyve jelent meg. Regényeiben klasszikus mesemotívumok keverednek a 20. századi technika és fantázia vívmányaival. Simai Mihály a gyermeki érzés és gondolkodásmód jó ismerője, könyveit humánum, derű, játékosság, humor és csillogó ötletparádé jellemzi.

A Végtelen vonzásban című verseskötetét 2016-ban adták ki, erről így ír Jókai Anna: „Simai Mihály megszenvedett életútján eljutott a létértelmezés és az istenkeresés olyan fázisába, ahol már világosan kitetszik, valójában mire is készülődött idáig. Versei meggyőző erővel hirdetik, nincs más vigasz, nincs más remény, mint a spiritualitásban megszerzett igazság – azért kell meghalnunk, hogy végre örökké éljünk. A megszentségtelenített világ újraszentelése: ez a költészet mai feladata. Simai Mihály kötetében erre vállalkozik.” A létezés értelme, célja foglalkoztatja Simai Mihályt, és ezen a háttéren jelenik meg a metafizikai költészet, azaz az Isten felé forduló versei.

Díjai, elismerése

Kötetei

Források

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök