Püski Sándor (1911–2009)

A BékésWiki wikiből

könyvkiadó

Tartalomjegyzék

Élete

A Püski házaspár és Szeredi Pál irodalomtörténész a Békés Megyei Könyvtárban a kiadót bemutató kiállítás megnyitója előtt, 1991. március 27-én
Kőváry E. Péter, Sarusi Mihály, Püski Sándor és Simonyi Imre a békési könyvtárban
Sírja a Farkasréti temetőben

Püski Sándor 1911. február 4-én született Békésen, egy földnélküli zsellér családban, harmadik gyerekként. Szülőháza Békés Kastélyzug nevű részén állt. Édesapja Püski Gábor, édesanyja Egeresi Zsófia, földműves-napszámosok voltak. Két fiú és két leánytestvére volt. Egyik bátyja betegségben hunyt el, a legidősebb a Körösbe fulladt. 12 évesen a békési református gimnázium ingyenes növendéke lett. Osztályelső volt, jelesre érettségizett. 1935-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett.

1935. március 16-án esküdött meg Zoltán Ilonával, négy gyermekük született.

Feleségét 2006-ban vesztette el, aki mindvégig hű társa volt.

Püski Sándor 2009. augusztus 2-án, 98 évesen hunyt el. Augusztus 13-án a budapesti Farkasréti temetőben temették el.

Munkássága

1938 elején úgynevezett önállósítási kölcsönért folyamodott a Nemzeti Önállósítási Alaphoz könyvkiadó és könyvesbolt alapításra. Könyvkiadói tevékenységét 1938. május 15-én, 27 éves korában kezdte a Szerb utca 5. szám alatt, melynek célja elsősorban a népi írók műveinek publikálása a népi kultúra értékeinek átmentése volt. A Magyar Élet Könyvkiadó – többek közt – Erdélyi József, Németh László, Kodolányi János, Sinka István, Veress Péter, Szabó Dezső, Tersánszky Józsi Jenő műveit adta ki. Az államosításig, 19391950 között 150 könyvet jelentetett meg.

A Soli Deo Gloria nevű reformációs ifjúsági mozgalommal közösen szervezte meg az 1942. és 1943. évi szárszói találkozót, mely a világháború utáni teendőket vitatta meg.

1944-ben az ellenállási akciókban is részt vett. Később bekapcsolódott a Nemzeti Parasztpárt (NPP) szervezésébe. 1945. március 10-én Püski, Németh László és Féja Géza Budapestről Békésre, majd Békéscsabára ment a nélkülözések elől. Németh László emlékei szerint Püskiék konfliktusba keveredtek a helyi vezetőkkel, akik az írókon törlesztettek. 1945. június 13-án az igazgatói eljárás befejeződött, Püskit szóbeli feddésben részesítették, de nem tiltották el a könyvkiadói, könyvterjesztői tevékenységtől.

1950-ben kiadóját államosították. Más könyvesboltok még közel két évig működhettek, de Püski nem tudta méltóságteljesen befejezni könyves pályafutását. A boltban található 50–60 ezer könyvet bezúzták. Ezután kerámiakészítő kisiparosként dolgozott.

1962-ben koncepciós pert indítottak ellene és be is börtönözték. 1963 márciusában az általános amnesztia keretében szabadult. Ítéletét nem semmisítettek meg, csak amnesztiát kapott. Könyves pályafutását nem tudta folytatni, a könyvkiadói tevékenységét sem tudta újraindítani.

Két gyermeke már az 1956-os felkelést követő napokban elhagyta az országot, és az Egyesült Államokban telepedett le. Püski István az Iparművészeti Főiskola elvégzése után Kovács Margit mellett dolgozott. Püski László pedig a Beloianisz Híradástechnikai gyárban dolgozott.

1970-ben feleségével ő is Amerikába emigrált. 1975-ben feleségével megalapította a Püski kiadót. 1976-ban fiuk, Püski István is kiutazott, a kiadói ügyek intézésében segítette. Ő volt aki hazatelepülésükkor felszámolta a New York-i könyves vállalkozást. Amerikában a másfél évtized alatt 54 könyvet adott ki. Az 1980-as évek közepére a Püski Kiadó New York-ban ugyanazt a funkciót töltötte be mint a Szerb utcai könyvesboltjuk, hírek, információk cseréje, baráti beszélgetések helyszíne lett.

1988-ban hazatértek, és itthon folytatta könyvkiadói tevékenységét. 1989-ben a békéscsabai Kulich Gyula-lakótelepen (jelenleg Kazinczy-lakótelep) megnyílt a Püski-Isis könyvesbolt. Avatásán még mint a New York-i Püski-Corvina Kiadó tulajdonosa volt jelen.

Részt vállalt a Nemzeti Demokrata Szövetség megalapításában, melynek 1991 és 1996 között volt a tagja. 1995-től a Magyarok Világszövetségének is elnökségi tagja.

Főbb művei

Emlékezete

Forrás

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök