Nép-Vének Tanácsa

A BékésWiki wikiből

Újkígyós a 19. század elején jött létre a Wenckheim birtokon, a dohánykertész telepítéseknek köszöngetően. Az 1814. szeptember 1-én megkötött árendás szerződés rendezte a földesúr és a kertészek viszonyát. A földesúr egyoldalú szerződés-felmondási joggal rendelkezett, ami a község lakóit a kötelezettségük elvégzésére kényszerítette.

1814 és 1842 közt nincsen nyoma községi önkormányzat működésének. 1842 decemberére készült el az együttélést szabályzó községi rendszabályozás. 1845. február 15-én gróf Wenckheim József Antal elrendelte, hogy a kertészség válassza meg a 20 főből álló nép-vének tanácsát. A tagok a legvagyonosabb és legtekintélyesebb kertészcsaládokból kerültek ki. Az első gyűlés 1845. március 30-án volt, Léhner Mihály elnöksége alatt. A szervezet működése a szabad királyi városokra és a privilégiumokkal rendelkező mezővárosokra jellemző tanácséhoz hasonlított.

A testület hatásköre az alábbi területekre terjedt ki: - községi igazgatás - bíráskodás - magatartási normák, ünnepek szabályozása - földművelés, dohánytermesztés ellátása - rászorulók segítése - döntés új lakosok befogatásáról/kiutasításáról - községi tisztségviselők megválasztása - állami adó, plébánosi bér, községi pénzkezelés szabályozása.

A gyűlés megszüntetését 1848. február 22-én rendelte el az orosházi járás főszolgabírája az elöljárók tekintélyének visszaállítása érdekében.

Forrás

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök