Makkay (Machalek) Pál (1888–1939)

A BékésWiki wikiből

a 101. Gyalogezred őrnagya

Tartalomjegyzék

Élete

Makkay (Machalek) Pál

Machalek Pál 1888-ban született. Édesapja Machalek János.

A császári és királyi hadapródiskolát Temesváron végezte.

1914. január 10-én megházasodott, Gajdács Ilonát, Gajdács András csabai birtokos lányát vette feleségül. Egy gyermekük született, Márta. 1925-ben megvásárolták Békéscsabán a Szőlő utca 5. szám alatti házat Szelezsán Jánostól. Még az év őszén eladták Teleky utcai házhelyüket.

1934-ben lányával, Mártával keresztnevüket Machalekről Makkayra változtatták.

50 éves korában, 1939. március 11-én hunyt el Gyulán a szanatóriumban Makkay (Machalek) Pál, aki élete végéig hű katona maradt. Március 13-án a békéscsabai Kastélyi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Munkássága

Makkay (Machalek) Pál sírja

Zászlós csapatszolgálatát először az 5. századnál töltötte. Hadapród-tiszthelyettesként a 101-es gyalogezred tagja lett. 1911-ben hadnaggyá, 1914-ben főhadnaggyá, 1915-ben pedig az I. géppuskás osztag parancsnokává nevezték ki. 1917 nyarán hazatért a frontról és Békéscsabán adománygyűjtést indított. Az élelmiszer-adományt 1917. december 14-én a katonák családtagjai szállították a frontra. Békéscsabáról több tisztségviselő is meglátogatta az ezred tagjait. A kétnapos ünnepségre az oroszokkal kötött fegyverszünet adott lehetőséget. Az esemény megszervezéséért Machalek helyettes ezredsegédtiszt felelt. Ilyen jellegű polgári látogatásra a 101-eseken kívül csak a debreceni 39-esek vállalkoztak. Az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő szolgálatáért 1917-ben Machalek legfelsőbb dicséretben részesült.

1922-ben megbízták a 101-es Bajtársi Szövetség alapszabályának kidolgozásával. A szabályzatot a szeptember 30-ai választmányi ülésen terjesztette elő. Ugyanezen az ülésnapon bizottságot hoztak létre a 101-es emlékmű felállítása érdekében. A bizottság tagjává Machalek Pált választották.

1924-es közgyűlésén igazgatósági tagjának választotta a békéscsabai Városfejlesztő és Értékesítő Forgalmi Részvénytársaság.

1928-ban szerkesztésében jelent meg a 101-es gyalogezred történetét összefoglaló könyv. A kötetet a harctársak naplófeljegyzéseiből és saját emlékeiből állította össze. A könyv eladásából befolyt összeggel a 101-es emlékmű költségeit kívánta finanszírozni.

1929-ben megkezdték az egykori frontharcosokat tömörítő szervezet létrehozását. A novemberi értekezleten Machalek Pál felvázolta az országos mozgalom céljait. 1931-ig igazgatója volt a Békéscsabai Kisgazda Bank és Hitelszövetkezetnek.

1934-ben jelent meg a 101-es gyalogezred emlékalbuma, amelyet Makkay (Machalek) Pál írt meg az egykori 4-esek adatai, továbbá fényképek, levelek felhasználásával.

1937-ben a Békéscsabai Céllövő Egyesület alelnöke lett. 1938-ban megalakult a békéscsabai Légoltalmi Liga, az alakuló közgyűlésen Makkay (Machalek) Pált ügyvezető alelnöknek választották. Előadásokat tartott a modern légoltalom szükségéről, illetve a bombázás veszélyeiről. A Békéscsabai Frontharcos Főcsoport szervezésében népművelési előadást tartott, 1938 novemberében Görgey mint ember és hadvezér címmel.

Mindezek mellett további helyi társaságoknál vezető tisztséget viselt. Igazgatósági tagja volt a Békéscsabai Fürdő Részvénytársaságnak, a békéscsabai Orient Szállítási és Kereskedelmi Részvénytársaságnak, a csabai Motor részvénytársaságnak és az Apolló Mozgószínház Rt.-nek. Alelnöke volt a MOVE békéscsabai osztályának, választmányi tagja volt a Békéscsabai MOVE Sport Egyesületnek. Békéscsaba keresztény nemzeti társadalmának megbecsült tagja volt.

Díjak, kitüntetések

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök