Kulich Gyula (1914–1944)

A BékésWiki wikiből

A kommunista ifjúsági mozgalom egyik vezetője

Emléktábla a Fiumei úti sírkert Munkásmozgalmi Pantheonján

Élete

Kulich Gyula 1914. január 20-án Bécsben (Ausztria) született. Egyéves korától Békéscsabán nevelkedett. Édesapja, Kulich Mihály szabó, aki az I. világháborúban szerzett betegségében 1923-ban hirtelen meghalt.

A család rossz anyagi körülményeinek következtében Kulich Gyula - mint legidősebb gyermek - kénytelen volt alkalmi munkát vállalni. Emiatt tanulmányait a négy polgári elvégzése után abbahagyta, szakmát tanult - angol-francia szabó lett. Közben olvasással, nyelvtanulással művelte magát: elsajátította a német és a francia nyelvet.

Békéscsabán nem kapott munkát, ezért 1933-ban Budapestre ment, majd Ausztriába utazott, de itt is csupán alkalmi munkát talált. 1934-ben visszatért a magyar fővárosba, ahol végre kapott állást. Mivel munkájánál, életkörülményeinél fogva gyakran került kapcsolatba munkásokkal, tudatosan kezdett harcolni az őket ért igazságtalanságok ellen. Megismerkedett Marx és Engels írásaival, és fokozatosan elkötelezte magát eszméik mellett. 1932-ben kapcsolódott be Budapesten a munkásmozgalomba, 1935-ben belépett a szabómunkások szakszervezetébe, 1936. január 1-jén a szociáldemokrata pártba. Az SZDP VII. kerületi ifjúsági csoportjában kezdte meg párttevékenységét, ahol 1937-ben az ificsoport titkárává választották meg. 1937-től a KIMSZ VIII. kerületi csoportjának tagja lett. 1938 elején az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB)titkára volt; ugyanebben az évben a KMP vezetőségébe is beválasztották. Vezetésével szervezte meg az OIB 1938. augusztus 20-án az első munkás-paraszt ifjúsági találkozót. 1939-ben, mint az OIB titkára, a Magyarországhoz csatolt szlovákiai városokban is megteremtette az összeköttetést az ottani legális ifjúmunkásszervezetekkel. Vezetésével ült össze 1939 nyarán a KMP konferenciája, ahol kijelölték az üzemi ifjúsági munka irányelveit. 1939-40-ben az SZDP kerületi szervezeteiben számos kommunista sejtet szervezett. Mint az illegális párt megbízottja, 1939-ben Zürichben járt a Párizsban működő pártvezetés utasításait átvenni.

1940. márciusában több társával együtt letartóztatták, és 8 évi fegyházra ítélték. Letartóztatása után Budakeszi-Alagra vitték, ahol a csendőrségi laktanyában hat héten át vallatták. A kihallgatások befejezése után rabkórházba kellett szállítani, majd felgyógyulását követően a Pest vidéki gyűjtő fogházba került, ahol két évig volt vizsgálati fogságban. Innen a szegedi Csillagbörtönbe szállították, ahonnan 1944. szeptemberében a szovjet csapatok közeledtére a foglyokat Budapestre vitték. 1944. november elején a váci fegyház, majd a komáromi Csillag-erőd foglya lett. 1944. november 12-én a dachaui koncentrációs táborba .szállították, ahol 1944. decemberében a fasizmus áldozata lett.

Halála után utca (1947-1992), lakótelep (1965-1992), valamint tér (1975-1992) őrizte nevét Békéscsabán.

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök