Herbert Alajos (1828–1896)

A BékésWiki wikiből

1848-as honvédtiszt, nyomdász

Élete

Herbert Alajos 1828. június 18-án született Gyulán. Édesapja Herbert József, édesanyja Walner Anna. Testvére, Herbert Ferencz szintén szolgált a szabadságharc idején. 1849. február 9-én egy Aradon vívott utcai harcban megsebesült, majd később belehalt sérüléseibe. Állatorvosi diplomája és az azt kikérő lap ajándékozás útján a „Békésmegyei múzeumba” került.

Mihálkovich Erzsébetet vette feleségül.

Herbert Alajos 1896 decemberében hunyt el.

Munkássága

Herbert Alajos 1848. október 13-án közvitézként a 30. honvédzászlóaljban szolgált. 1849 januárjában őrmesterré, március 16-án hadnaggyá léptették elő. Átkerült a bánsági V. hadtest 58. zászlóaljába, harcolt Arad és Temesvár ostrománál. Borosjenőnél Vécsey hadteste augusztus 20-án az oroszok előtt letette a fegyvert, itt adta meg magát Herbert Alajos is. 1850. január 9-én besorozták a 3. huszárezredbe, ahonnan hamarosan megszökött és külföldre emigrált. Először az olaszországi magyar légióhoz csatlakozott, majd 18641867 között Miksa mexikói császár hadseregében szolgált.

Az 1867-es kiegyezés után hazatért és nyomdász lett, 1890-ben gyulai nyomdatulajdonossá vált. 18841895 között városi képviselő volt. Az 1880-as években uszodát építtetett, mely a város egyetlen nyári fürdőhelye volt az Élővíz-csatornán. A fürdőt Herbert Alajos, majd a felesége vezette. 1914-ben bontották le.

Tagja volt a Békés megyei Honvédegyletnek is, valamint a Békésmegyei Gazdasági Egyletnek is. 1894-ben a gyulai református egyház toronyórájának felülvizsgálatához Kiss István lakatos mellett Herbert Alajos gépészt is felkérték.

Herbert Alajosné 1897-ben belügyminiszteri beleegyezéssel 300 Ft kegyeleti díjban részesült. Két évvel később szoba volt nála kiadó, továbbá asztali szőlőt is hirdetett az újságban. Felesége 1903-ban még élt, Budapestről hozatott úszómestert a fürdő nyitására.

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök