Droppa Gyula (1848–1921)

A BékésWiki wikiből

evangélikus tanító, magyar királyi postamester

Tartalomjegyzék

Élete

Droppa Gyula
Droppa Gyula és felesége sírja

Droppa Gyula 1848. március 27-én született Besztercebányán. Édesapja, Droppa Sámuel (1808–1876) 1856-tól Békéscsabán, a középtabáni iskolában tanított, édesanyja Lovich Karolin (Carolina). Testvérei: Virgil, Samuel, Vilmos, Vilma, Carolina és Katalin. Droppa Vilmos császári és királyi evangélikus katonai főesperes volt, a Ferenc József-rend lovagkeresztjének birtokosa.

Droppa Gyula gimnáziumi tanulmányait Szarvason végezte.

1876. február 29-én megházasodott, Csepregi Emiliát vette feleségül. A család Békéscsabán, az Orosházi út 37. szám alatt lakott. Lányuk, Droppa Emilia Klinczkó Pál budalehotai evangélikus lelkésszel házasodott össze.

Droppa Gyula 1921. december 14-én hunyt el. December 16-án Békéscsabán, a Vasúti temetőben helyezték örök nyugalomra. A szertartást Linder László evangélikus lelkész vezette, gyászdalt énekelt az erzsébethelyi dalárda, búcsúbeszédet Povázsay Máté evangélikus tanító mondott.

Munkássága

1872-től a kastélyi iskolában, majd 1874-től Csaba-Szőlősben, Jamina településrészen tanított. Az 1880-as években a békési ágostai hitvallású esperesség népiskolái közül Csabán Droppa Gyula iskolájának volt a legtöbb tanulója.

1880-ban a X. kerületben megválasztották a városi képviselő-választás jegyzőjévé.

1887. január 1-én a nagyváradi postaigazgatóság postahivatalt nyitott Csaba-Jaminában, postamesternek Droppa Gyula tanítót nevezték ki.

Tagja volt a Békéscsaba-Erzsébethelyi Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatóságának, az Eötvös-alap egyesületének. Alapító tagja és alelnöke volt az 1895-ben Jaminában megalakult békéscsabai külvárosi olvasókörnek (Erzsébethelyi Olvasókör). 1899-től lakása adott otthont az olvasókör gyűléseinek.

Adománnyal támogatta az evangélikus algimnázium építkezését és a békéscsabai Kossuth-szobor felállítását.

1905-ben nyugdíjazták. Erzsébethelyi postamesterként tevékenykedett egészen a haláláig.

Emlékezete

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök