Bukovszky János (1859–1917)

A BékésWiki wikiből

tanár, gimnáziumi igazgató

Tartalomjegyzék

Élete

Bukovszky János emléktáblája

Bukovszky János Radványban (Zólyom megye) született 1859. október 8-án. Elemi iskoláit szülőhelyén, a középiskola alsó négy osztályát Besztercebányán, a felső négyet Selmecbányán végezte.

Komoly, szerény, szorgalmas ifjú s igen jó tanuló volt. Az érettségi letétele után a budapesti tudományegyetemre került, ahol középiskolai tanárnak készült. Pályaválasztására nagy hatással volt anyai nagybátyja, Zorkóczy Sámuel, a pozsonyi evangélikus líceum tanára, igazgatója. Oklevelét 1883-ban Budapesten szerezte meg mennyiségtanból és természettanból.

A 33 éven keresztül iskolájához hűségesen ragaszkodó pedagógust 1916. július 19-én nyugdíjazták. Néhány hónap múlva, 1917. január 31-én, 59 éves korában hunyt el váratlanul.

Munkássága

Egyévi nevelősködés után elfogadta a békéscsabai algimnázium meghívását. Itt 188485-ben helyettes, 1885. szeptember 1-jétől rendes tanárként működött. Horváth János igazgató nyugdíjba vonulása után az 1894/95-ös iskolai tanévtől kezdve ő lett az igazgató egészen 1916. július 19-ig.

Bukovszky János egyéniségének legjellemzőbb vonása a munkaszeretet volt. Csak állandóan dolgozva érezte jól magát, még a szünidőben is ritkán távozott munkahelyéről. Feltűnés nélkül, de teljes lélekkel, teljes erővel, aprólékosan, pontosan dolgozott. Szívósságának, következetességének eredményeként kapott az iskola új, modern épületet, melynek avatóünnepsége 1900. október 16-án volt. Az ő vezetése alatt emelték az algimnáziumot főgimnáziumi rangra.

Komolyság, szerénység jellemezte őt, a nyilvános szereplést nem szerette. Ennek ellenére több szakmai és társadalmi tisztséget is betöltött. Több éven keresztül tagja volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, továbbá az Evangélikus Egyházi Zsinatnak (19131916); választmányi tagja a Békéscsabai Múzeum-Egyesületnek (19071913) és a békéscsabai Casinó Egyletnek. Cikkei a békéscsabai gimnázium értesítőiben és a nagyváradi tankerület értekezéseiben jelentek meg. A békéscsabai gimnázium értesítőjének 1893-tól 1916-ig volt szerkesztője.

A tanításügy területén szerzett érdemeit 1909. június 9-én, tanári működésének 25. évfordulóján ismerte el a város. A főgimnázium kormányzóbizottsága, a városi hatóság, a tanári kar, a csabai iskolák képviselői, a volt és az akkori tanítványok megbízottainak sokasága köszöntötte a gimnáziumi ünnepségen. A jubileumi ünnepség a Széchenyi ligetben folytatódott, ahol Csaba társadalma közvacsorát rendezett Bukovszky János tiszteletére.

Művei

Emlékezete

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök