Bogár Dánielné Povázsay Mária (1838–1915)

A BékésWiki wikiből

úrhölgy, a békéscsabai református egyházközség jótevője

Tartalomjegyzék

Élete, munkássága

Bogár Dánielné Povázsay Mária

Povázsay Mária 1838-ban született Szarvason.

1855. január 4-én megházasodott, Bogár Dániel, a békéscsabai református egyházközség első főgondnoka vette feleségül. Gyermekük nem született, de több árvát felneveltek. Az 50. házassági évforduló alkalmával 200 koronát adományozott a békéscsabai nőegyletnek.

Férjével a békéscsabai református egyház alapítói között voltak. Bogár Dániel halála után (1909) folytatta gyülekezetépítő tevékenységét, a felekezet – adományokkal, alapítványokkal történő – támogatását, segítését. A Deák utcai református templom és lelkészlak elsősorban az 50 000 aranykoronás „fejedelmi adományuknak” köszönhetően épült fel 1912-ben. A templomot a segítségnyújtás, a megpihenés és feltöltődés helyének tartotta. Adományaival a szegény gyermekeket, a csabai nőegyletet és a Szanatórium Egyesületet is segítette. Végrendeletében 8000 koronát hagyott az egyetemes gyámintézet számára.

Az ágostai evangélikus vallású Bogár Dánielné 77 éves korában, 1915. augusztus 8-án hunyt el Békéscsabán. Augusztus 10-én férje mellett Békéscsabán, a Bogárházi evangélikus temetőben helyezték örök nyugalomra. Az 1970-es években a Bogárházi temető egy részét felszámolták, hamvaikat a Bogár sírboltból a sírkert megmaradt területére (Bajza utca jobb oldalára) helyezték át. Itt nyugszik unokatestvére, Kötelesi Márialaky József (1834–1910) honvédhuszár ezredes is.

Lásd még

Források

Külső hivatkozás

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök