Ős (Novák) Lajos (1879–1938)

A BékésWiki wikiből

aviatikus, takarékpénztári tisztviselő

Tartalomjegyzék

Élete

Gróf Wenckheim Frigyes, Kvasz András és ifj. Ős Lajos a kígyósi parkban. Wenckheim Ilona grófnő felvétele

Ifj. Ős (Novák) Lajos 1879. április 5-én Medgyesbodzáson született, nemesi család tagjaként. Édesapja Novák Lajos, a Suk-Wagner téglagyár pénztárosa, főtisztviselője; édesanyja Dominko Mária Eugénia. Testvérei: Emma és Gizella.

Ős Lajos gyermekkorában tehetséges korcsolyázó volt, megnyerte az 1891-es békéscsabai jégünnepély gyorskorcsolya kiírását.

Banki tisztviselőnek tanult. Foglalkoztatta a repülés: aviatikával foglalkozó irodalmakat olvasott, repülőgépek szerkezeti leírásait tanulmányozta, figyelemmel kísérte Louis Blériot munkásságát, továbbá szemügyre vette a budapesti repülőgépeket is.

1901-ben belügyminisztériumi engedéllyel, édesapjával és testvéreivel a vezetéknevüket Novákról Ősre változtatták.

Ős Lajos – miután elvált első feleségétől – 1923. augusztus 8-án, Budapesten házasságot kötött a gyulai Koródy Alice Gizella Lujzával. Két gyermekük született, Éva és Gabriella Sarolta.

Neve a családi sírhely sírkövén a Vasúti temetőben.
1938. október 27-én öngyilkosságot követett el (fejbe lőtte magát). Búcsúlevelében tettét szerencsétlen családi körülményeivel indokolta. Október 28-án a békéscsabai Vasúti Evangélikus temetőben helyezték végső nyugalomra.

Munkássága

Hivatali pályája

Ős Lajos az 1900-as évek elején a Csabai Termény és Áruraktár tisztviselőjeként dolgozott. 1905-ben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület hivatalnoka, később a pénztárnoka lett. A Békésmegyei Általános Takarékpénztár Részvénytársaság 1924 januárjában cégjegyzővé nevezte ki. Haláláig a Takarékpénztár cégvezető-pénztárfőnökeként tevékenykedett.

Több egyesületnél is tisztséget viselt:

Felügyelőbizottsági tagja volt a Békéscsabai Sertéshizlaló Rt.-nek és a Bohn M. és Társai Tetőcserép- és Téglagyár Rt.-nek, továbbá tagja a Magyar Aero-szövetség választmányának. Adománnyal segítette a békéscsabai Kossuth-szobor felállítását, a Csaba VE (Vívó Egyesület) számára pedig evezőspadot adományozott. Versenybíraként ifjúsági tornaversenyeken vállalt szerepet.

Ős Lajos csavarrepülőgépe

Ős Lajos csavarrepülőgépe

Ős Lajos 1909 őszére elkészítette egy új típusú repülőgép tervét, amit szabadalmaztatott is (50773. lajstromszám – Csavarrepülőgép. V/h. oszt. 1910. jan. 20.). A Magyar Aero Klub elnöksége reálisnak találta elképzeléseit, a gép megalkotásában Fikker Károly lakatosmester volt a segítségére. A hangárt Békéscsabán a Tátra utcában (ma: Knézich u. 9.), Fikker udvarán alakították ki. A repülő építését többször nyomon követte Botyánszky Mihály asztalos, gépépítő.

Ős Lajos 220-230 kilogrammos monoplánját a Párizsban gyártott, 25 lóerős Anzáni-féle motor hajtotta. A hajtómű felett kapott helyet a benzin- és olajtartály, alatta pedig a kipufogók. A gép két-két 5 méter hosszú szárnnyal rendelkezett, végükön fa propellercsavarokkal. A motoron kívül valamennyi alkatrész Békéscsabán készült. Egyedülállónak számított az, hogy az ülőhelyet a repülő középső részén, a motor alatt helyezték el. Kialakításának és a centrifugális erőnek köszönhetően helyből képes volt a levegőbe emelkedni. Két métermázsa (200 kg) súly szállítására tartották alkalmasnak. Szimmetrikussága miatt mutatós konstrukciónak számított a 20. század elején.

A repülőgép első próbáján elhajlottak a propellercsavar tengelyei, ezeket az alkatrészeket később tömör acélra cserélték. Egy 1910. júliusi kísérleten a repülő csak amiatt nem szállt el, mert három métermázsa súlyt rögzítettek hozzá. Egy ezt követő motorpróbán több embernek kellett visszafognia a felemelkedő szerkezetet, egy alkalommal pedig a lánc elszakadása jelentett problémát. A további próbálkozásokat a pénzhiány akadályozta meg.

Ős Lajos eladta terveit, a kifizetés – engedély és fedezet híján – azonban nem történt meg. Elképzeléseit Asbóth Oszkár valósította meg. Thomas Edison az Ős Lajoséhoz hasonló elmélet alapján épített repülőgépet.

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök