Áchim János (1837–1909)

A BékésWiki wikiből

ipartestületi jegyző

Tartalomjegyzék

Élete

Áchim János 1885-től a Békéscsabai Ipartestület jegyzője
1837-ben Békéscsabán született. Szabónak tanult. Testvére Áchim Károly ácsmester volt.

1861-ben feleségül vette Ondroviczky Teréziát. Két gyermekük született, Irma és László.

Hosszan tartó betegség után, 1909. október 13-án hunyt el. Október 14-én az Alvégi temetőben helyezték végső nyugalomra.

Munkássága

1874. április 18-án ideiglenes elnöksége alatt kezdte meg működését a Békéscsabai Első Általános Iparosok Társulata. A társulat kiállítási bizottságot hozott létre az 1876-os Szegedi Országos Ipar, Termény és Állatkiállítás megszervezése érdekében, amit kitüntetéssel köszöntek meg Áchim Jánosnak a szegediek. Két időszakban volt a társulat elnöke, 1874 és 1876, valamint 1879 és 1881 között. Alelnöki tisztséget 1877-ben töltött be. Az Ipartársulat ifjúsági egyletének, a Csabai Iparos Ifjúság Önképző és Segélyző Egyletnek alapító elnöke, majd elnöke volt 18751876-ban és 1881-ben.

Ideiglenesen városi adószedői feladatokat látott el 1879-ben. Később az adófizető bizottság póttagjai között kapott helyett.

A Békés-Csabai Ipartestület 1885-ben kezdte meg működését, jegyzőnek egyhangúlag Áchim Jánost választották meg. Több iparos kongresszuson is részt vett (1872. Budapest, 1880. Arad, 1880. Kolozsvár, 1896. Budapest, 1902. Nagyvárad, 1905. Szabadka). Az 1884-es magyar ipartörvény revíziója céljából határozati javaslatot terjesztett elő és előadásokat tartott az ipartörvény módosítása érdekében.

1906-ban választották a Törvényhatósági Ipartanács rendes tagjai közé.

Lelkiismeretes munkásságát 1906-ban Koronás Arany Érdemkereszttel jutalmazta I. Ferenc József. Az érdemkeresztet dr. Fábry Sándor, Békés vármegye főispánja adta át a békéscsabai közgyűlési teremben. Az ünnepélyt bankett zárta a Fiume étteremben.

A Békéscsabai Ipartestület 1907. évi közgyűlésén életkorára hivatkozva lemondott. 22 évig volt a testület jegyzője, örökös díszjegyzőnek választották.

Aktív részese volt a békéscsabai kulturális és társadalmi életnek:

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök