Református templom (Békéscsaba)

A BékésWiki wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Jzoltan (vitalap | szerkesztései) 2020. július 27., 14:00-kor történt szerkesztése után volt.

A békéscsabai református templom a Deák u. 4 szám alatt található.

Tartalomjegyzék

Története

Református templom

A növekvő számú békéscsabai református hívek felkérték Nyárády László békési református lelkészt, hogy alkalmanként tartson istentiszteletet a településen. A lelkész az első szertartást 1904. december 26-án tartotta. A békéscsabai reformátusok egyházalapítási céllal gyűjtést szerveztek, valamint bizottságot hoztak létre. 1906-ban a békési anyaegyházzal tárgyaltak eredménytelenül. 1907. február 17-én Futó Zoltán egyházmegyei lelkészi főjegyző tevékenységének köszönhetően megalakult a békéscsabai református anyaegyház. Az első lelkész Koppányi Gyula szentesi segédlelkész lett. Istentiszteleteket a Rudolf Főgimnázium tornatermében, majd a presbitérium üléstermében tartottak.

Békéscsaba a Deák utcai telekkel és anyagi támogatással járult hozzá a református templom felépítéséhez. Jelentős adománnyal támogatta az építkezést Bogár Dániel földbirtokos, községi gyám és neje, Povázsay Mária. Az adakozók között volt többek között Pándy István ügyvéd, Márialaky József honvédhuszár-ezredes, Varságh Béla gyógyszerész, Koren Pál evangélikus lelkipásztor és Haraszti Sándor.

A terveket Wagner József építőmester készítette, a kivitelezést Kázsmér András és Zámecsnik Sándor cége végezte. A szakértői ellenőrzésért Ádám Gusztáv városi mérnök és Áchim László felelt. A templom alapkövét 1912. március 31-én tették le. Az építkezést a Bohn M. és fiai cég 20 000 téglával segítette. A kivitelezésre a Vallás- és Közoktatási miniszter államsegélyt biztosított. A harangöntést Seltenhofer Frigyes végezte. Dr. Debreczeni Lajosné adományozó kérésére az 1 049 kilogrammos harangot lánya után Gabriellának nevezték el. A templom egyetlen harangját hadi célra egyik világháború idején sem szállították el. Az asztalosmunkákat Martincsek Károly készítette. A templom berendezését többen adománnyal segítették. A templomtornyot Viski Dezső bádogosmester építtette. 1912. augusztus 18-án került fel a gomb, a kakas és a csillag a toronyra. Keller József segéd hat pohár áldomást is megivott az építmény tetején. 1912 szeptemberére elkészült a lelkészlak. Szánthó Bella, békési úrnő 5 000 koronát ajánlott fel az orgona javára. A 11 változatú hangszert Rieger Ottó vállalata készítette el 1912 decemberére. A református templomot 1912. december 15-én szentelte fel dr. Balthazár Dezső püspök. A neoromán stílusú templomnak 280 ülőhelye van.

Az egyház 1933-ban ingatlant vásárolt a nőegylet számára a Zsilinszky utcában (ma Dózsa György út). 1959-ben befejeződött a templom felújítása. 1975-ben megépült a templom kerítése. 1977-ben leégett a Dózsa György úti épület, pótlására 1978-ban gyülekezeti ház épült a templom udvarán. 1985-ben egy szélvihar miatt megsérült a toronysüveg. A helyreállítás még az év nyarán megtörtént. A leesett kakast csillaggal pótolták, mivel nem volt olyan mester, aki újat készített volna. A felszentelés nyolcvanadik évfordulójára, 1992-re megvalósult a templom renoválása (fűtési rendszer kialakítása, ablakcsere, festés). 2002-ben Szeverényi Mihály békéscsabai festőművész elkészítette az új ólomüveg ablakok terveit. A kivitelezést 2003-ban a hódmezővásárhelyi Rozetta Üvegstúdió Bt. végezte. 2008-ban Zsiros József új harangot adományozott a református gyülekezetnek. A felszentelést Dr. Bölcskei Gusztáv református lelkész végezte. 2008-ban Dr. Bölcskei Gusztáv és Csaba Péter (Koppányi Gyula unokája) leleplezte Koppányi Gyula szobrát a templom kertjében. 2012-ben – a templomépítés centenáriumának évében – rendbehozták a gyülekezeti terem plafonját, kifestették a templom belsejét, stílusában illeszkedő kovácsoltvas kerítést helyeztek el a templom köré, valamint lecserélték az udvar térburkolatát. 2017-ben a reformáció 500. évfordulója alkalmából faragott emlékoszlopot állították a templomkertben.

Emléktáblák

Lelkészek

Képgaléria

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök