Posta (Kondoros)

A BékésWiki wikiből

Története

A kondorosi postaállomást a kiegyezés után a függetlené vált magyar postaigazgatóság hozta létre.

A postahivatal létesítését a Postai Rendeletek Tára 1878. évi 15. száma a következő szöveggel közli: „Kondoros a postahivatal neve, Békés megyében fekszik. Kondorosról Csorvásra kocsiposta közlekedik küldemények továbbítása céljából. Kondoros postahivatal forgalomköre: Kondoros és Gáspártelki falvakra terjed ki.”

A levelek, csomagok és pénzküldemények szállítására alkalmas intézmény a falu szívében foglalt helyet. Az első szemlekönyv bejegyzése szerint „az itteni postahivatal folyó 1878-ik május 1-jén kezdte meg működését. Első postamesternek kineveztetett Perke József községi jegyző...” Aláírás: alpári Abonyi János kir. postafelügyelő.

1896-ban Kondoros III. osztályú postahivatalként működött. A faluban egy levélgyűjtőszekrényt volt, amelyet naponta egyszer ürítettek. A hivatal kézbesítési körzete 5 puszta, 13 major, 3 tanya és 3 telep területére terjedt ki. Az ellenőrző hivatal Mezőtúr volt.

A táviratozás szempontjából Kondoros postahivatala továbbra is nehéz helyzetben maradt. A táviratok irányítására útmutatást nyújtó helységnévtár 1884. évi kiadása Kondoros utolsó távírdaállomásaként Csorvás vasúti távírdaállomást említi. Kondoros távírószolgálata 1905. november 7-én nyílt meg.

A postahivatal távbeszélővel már a századforduló előtt rendelkezett. A posta a távíró- és távbeszélő-szolgálattal egyesítve működött. Az 1899. január 1-én készült Magyar Korona országai távbeszélő hálózatának térképe a Békés vármegyében működő távbeszélő-hálózat részeként a kondorosi posta- és távbeszélő-állomást is feltünteti.

A postától az állomásra, illetve az állomásról a postára a küldeményeket lovaskocsival szállították. A postakocsis közvetlen a postamester alá volt rendelve. Feltétel volt, hogy 18. életévét betöltse, hajtani és lovagolni tudjon. A kocsisokat szolgálati könyvvel látták el. A szolgálati könyv a kocsis bizonyítványa is volt. Ebben jegyezte a postamester az észrevételeit, az igazgatósági ellenőr pedig a jutalmazást, illetve büntetést.

Az 1930-as évek elejéig a postahivatal az Endrődi és Csabai út találkozásánál álló épületben működött, 1896-tól 1939. január 29-ig Czirbusz Endréné, magyar királyi postamester vezetésével. A postamesterek meghatározó egyéniségei voltak az adott településnek. Ők vezették a postaállomásokat és a tulajdonukban volt a működtetéshez szükséges tárgyi eszközök jelentős része. Postamesteri jogot előszeretettel vásárolták a nemesek is.

A külterületen 1981. november 1-től támpontos kézbesítés történik. A kézbesítés külterületi gépkocsi-járattal történik, előre meghatározott időpontban érkeznek, bizonyos ideig ott tartózkodnak, és a kézbesítés mellett küldeményfelvételt és egyéb postai szolgáltatást is végeznek. Az európai uniós elvárásoknak való megfelelés következménye, hogy a támpontok száma egyre csökken, a házhoz történő kézbesítések száma nő.

A postaállomás 1988. szeptember 13. és 1989. július 18. között a régi posta helyére, a Hősök út 25. szám alá költözött. Ekkor került sor a Hősök út 26. szám alatt található posta felújítására.

Az 1989. évi rendszerváltozás nagy hatással volt az ország társadalmi és gazdasági rendszerére. A postai szolgáltatások részleges liberalizációjával, a Magyar Posta monopolhelyzetének megszűnésével, a lakosság életszínvonalának és szokásainak változásával, a versenytársak fokozatos megjelenésével gyökeresen megváltozott a posta piaci helyzete. A postán kézi kapcsolású „különtelep-rendszerű (LB) zsinóros központ" működött. A technika fejlődésének eredményeként 1992-ben automata központot létesítettek, amely biztosította a bekapcsolódást a távbeszélő rendszerbe. A posta feladatköréhez tartozott a lottó, totó árusítás. Nagy feladatot jelentet a rádió- és televízió-előfizetések beszedése és elszámolása.

A kondorosi posta 2001. március 5-én bekapcsolódott az Integrált Posta Hálózatba, mint IPH gépes posta. Az Országos Logisztikai Központ a vasútról közútra szervezte a postai szállítást. Az új korszerű technológiával felszerelt logisztikai központ idejétmúlt technológiát váltott ki. A Kondoros Posta ettől az időtől Békéscsaba PFÜ-től kapja az egyesített zárlatot, és ide is indít. Centrális csomagkézbesítés szempontjából a Szarvas Postához tartozik.

Postamesterek

Forrás

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök