Petőfi Sándor-emléktábla (Mezőberény)

A BékésWiki wikiből

Emléktábla

Petőfi Sándor mezőberényi tartózkodása emlékére 1899-ben emléktáblával jelölték meg az egykori Petrics házat. 1902-ben a Petrics ház helyén felépült az egyemeletes községháza, a Petőfi-emléktábla erre az épületre került.

Tartalomjegyzék

Az emléktábla

Helye: a Városháza falán (Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1.)

Anyaga: vörös márvány

Mérete: 100 cm x 85 cm

Átadás dátuma: 1899. július 30.

Szövege: Petőfi! innen ragadott a végzet
Harczok terén keresni dicsőséget,
Innen távozva ért utól halálod,
S leltél halálban – halhatatlanságot!
Kegyeletül:
1899. évi julius 30 ikán
Békésvármegye közművelődési egyesülete

Megjegyzés: Az emléktábla Kallós Ede szobrászművész alkotása. A Petőfi bronzrelief alatt Somló Sándor költő sorai olvashatók.

Felavatása

A Békésvármegyei Közművelődési Egyesület Petőfi Sándor halálának 50. évfordulója alkalmából emlékünnepélyt szervezett Mezőberényben. A házakat zöld gallyakkal és virágfüzérekkel díszítették. Az ünnepségen jelen volt dr. Lukács György főispán, a közművelődési egyesület elnöke, Korosy László főjegyző, dr. Bodoky Zoltán vármegyei főjegyző, Rezey Szilviusz kir. tanfelügyelő, dr. Zöldy János főorvos, Kóhn Dávid egyleti titkár. Budapestről érkezett gyorsvonattal Abafi (Aigner) Lajos, a Petőfi Társaság képviselője, Clair Vilmos, a Budapesti Újságírók Egyesületének tagja és Mérő Károly, a Telefon Hírmondó igazgatója. A vendégeket Horváth János, a rendezőbizottság elnöke fogadta a vasútállomáson, majd díszmenetben vonultak a község központjába.

A Békésvármegyei Közművelődési Egyesület ünnepi díszközgyűlést tartott az evangélikus templomban. Az eseményen gróf Hoyos Wenckheim Fülöp és Fejérváry Celesztina úrnő is tiszteletét tette. Dr. Lukács György főispán ünnepi beszéde után Jeszenszky Károly evangélikus lelkész felolvasta a Petőfi Mezőberényben című tanulmányát.

A közgyűlést követően az egykori Petrics háznál – mely 1899-ben dr. Berényi Ármin tulajdona volt – a Himnusz éneklése közben leleplezték Petőfi Sándor emléktábláját. Az ünnepségen az iparos dalárda működött közre. Lukács György főispán átadta az emléktáblát Szekeres András községi bírónak. Szabolcska Mihály költő elszavalta az alkalomra írt Petőfi című ódáját. Tanayné Halmi Margit, a debreceni színtársulat művésznője Jókai Mór Apotheosisát adta elő. Az emléktábla-avatás a Szózattal zárult, majd a vendégek megtekintették Petőfi egykori szobáját a Petrics házban. Az esemény a Magyar Király szállodában ebéddel, majd a piactéren népünnepéllyel folytatódott. A banketten Petőfi Sándor fuvarosa, Csipkár Pál és segesvári katonatársa, Mező Sándor is megjelent.

A mezőberényi Petőfi ünnepélyről a fővárosi lapok is elismerően tudósítottak. A mezőberényit a segesvári és a fővárosi megemlékezések mellett tartották számon.

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök