Petőfi István (1825–1880)

A BékésWiki wikiből

mészáros, költő, gazdatiszt, pénztárnok, Petőfi Sándor öccse

Tartalomjegyzék

Élete

Petőfi István
Petofi Istvan VasarnapiUjsag 1880.jpg

Petőfi István 1825. augusztus 18-án Petrovics István néven született Szabadszálláson. Édesapja Petrovics István mészárosmester, édesanyja Hrúz Mária, egyetlen testvére Petőfi Sándor. A fiúk gyerekként egymás ellentétei voltak: míg Sándor nevetett és huncutkodott, István szótlan és kedvetlen volt.

Félegyházán, majd Szabadszálláson nevelkedett. Az elemi iskolát Szabadszálláson kezdte. 1833-tól 1835-ig a pesti evangélikus iskolába járt, Pesten a Geist-házban lakott. 18361838 között az aszódi gimnáziumban tanult.

1858 decemberében Szendrey Júlia kérésére Petőfi István lett Petőfi Zoltán gyámja. 1864 nyarán gazdasági gyakornokként maga mellé vette az unokaöccsét.

Dánoson beleszeretett Gaylhoffer János birtokos lányába, Gaylhoffer Antóniába (1842–1918), azonban biztos állás nélkül és a társadalmi helyzete miatt nem házasodhattak össze. A búcsúzás, az elkeseredettség verseiben (Tudtad, hogy..., Búcsú, Végrendelet) is megjelent. 1858-tól 1863-ig szerelmes leveleket írt Gaylhoffer Antóniának, akit a tiszttartói kinevezése után – a család beleegyezésével – eljegyzett. 1863. december 26-án Alsónyáregyházán házasodtak össze, Petőfi 38, Antónia 20 éves volt. A szertartást Petőfi Sándor gyermekkori cimborája, Sárkány Sámuel lelkész vezette. Hűtlensége miatt a felesége – a házasságuk nyolcadik hetében – elhagyta, de nem vált el tőle.

Petőfi a haláláig Schneider Erzsébettel (a „pusztai asszonnyal”) élt együtt. 1876-ban Bartl Ferencné Varga Máriától megszületett a fia, Bartl István. A Petőfi vezetéknevet nem kapta meg, mivel Istvánnak törvényes felesége volt. A gyermeket Geisték Berlinben taníttatták, neve utoljára egy első világháborús alakulat névsorában szerepelt.

Petőfi István 1880. április 30-án hunyt el Csákón. A csákói pusztán temették el. A Petőfi Társaság 1908-ban a Petőfi család többi tagjával együtt közös díszsírban, a budapesti Kerepesi temetőben helyezte örök nyugalomra.

Munkássága

Tanulmányait a szülei rossz anyagi helyzete miatt nem folytatta, hat évig segítette a családját. Kitanulta az apja mesterségét, vásárra járt, kertet művelt, húst mért. 18421845 között a kunszentmiklósi mészárszéket vezette.

Petőfi Sándor 1844 júniusában írta testvérének az István öcsémhez című költői levelét, melyben az elszegényedett szülők támogatását kérte. István válasza az első ismert verse (Sándor bátyámhoz), melyet 1844-ben írt Kunszentmiklóson. Ettől az évtől az életének eseményeit, emlékeit (szerelem, csikós- és betyárélet, a haza, a szabadságharc, a bukás fájdalma) örökítette meg a költeményeiben. Verseit főként a Vasárnapi Ujság és a Hölgyfutár közölte.

1845-ben mészároslegényként Várpalotára ment, továbbra is gondoskodott szülei anyagi támogatásáról. Palotáról távozását versben örökítette meg (Elmegyek én..., Sír a rózsám). Bevonulása után írta az Önkéntes dalát. Az 184849-es szabadságharc idején a VI. (önkéntes) zászlóalj negyedik századának honvédeként került Délvidékre. Buda ostrománál főhadnagyként, később századosként teljesített szolgálatot. A szabadságharcban kapitányi rangig jutott, Világosnál tette le a fegyvert. Bátyjával, Petőfi Sándorral 1849. május 21-én az édesanyjuk pesti temetésén találkozott utoljára.

1849 augusztusában közkatonaként besorozták, a császári hadsereg tagjaként Tirol tartományban tartózkodott. Verseket írt várpalotai kedvesének, Fábri Erzsébetnek (a Bakony Rózsájának), aki elhagyta őt. 1851 decemberében Schleswing-Holsteinből tért haza Pestre. Péterváradon folytatta a mészárosmesterséget. Neve szerepelt a lázadásra kész hazafiak névsorán, összeesküvés gyanújával 1853-ban elfogták, három év sáncmunkára ítélték (Theresienstadtban és Prágában raboskodott). 1856 februárjában szabadult, közlegény és káplár tisztségben szolgált a 8. gyalogezrednél. Levelezett Szendrey Júliával, titkolt szerelme a húga, Szendrey Marika volt.

1857 májusában hazaengedték, a sógoránál, Horvát Árpádnál, majd apósánál, Szendrey Ignácnál lakott. Júniustól szeptemberig másolóként Czimmermann Samu ügyvédi irodájában dolgozott. Egykori katonatársa, Bőhm János mérnöknek köszönhetően 1857 szeptemberében Gaylhoffer János dánosi birtokán kapott nevelői állást, a két kisebb gyermek (Gyula és Mihály) nevelője lett.

1858 nyarán távozott Dánosról (Dánszentmiklósról), ismét Szendrey Júliánál kapott menedéket. 1858 szeptemberében Szendrey Ignác állást szerzett neki a Békés vármegyei Csákón, id. Geist Gáspár (1817–1872) birtokára került. 1858-tól ispánként, 1863-tól tiszttartóként, 1864-től a Geist birtok jószágigazgatójaként dolgozott. 3400 holdas területen gazdálkodott, irányítása alatt a Geist család birtoka mintagazdasággá vált, külföldön is elismerték. Petőfi gazdászként és üzletemberként is érdemeket szerzett, portréja helyet kapott a fáspusztai Wenckheim-kastély egyik termében. A Geist család kedvelte, a csákói eseményekre, estélyekre, vadász és agarász délutánokra egyaránt meghívást kapott. Ügyes lovas és szenvedélyes vadász volt. Csákón a gazdasági teendői miatt felhagyott a költészettel.

Geist Gáspár halála után Petőfi a kondorosi Nagymajorba költözött, az örökösök birtokán folytatta a gazdálkodást. 1875-ben tevékeny szerepet vállalt Kondoros község megalapításában, a képviselőtestület tagja és a község hivatásos pénztárnoka lett. Javaslatára került kondorkeselyű a település pecsétjére. Támogatta a községi iskolások ösztöndíj-alapítványát. Dévaványán 400 holdas birtokot vásárolt. Élete végéig irodalmi levelezéseket folytatott. Gazdasági szaklapokba írt cikkeket, 18741875-ben a Békésmegyei Közlöny közgazdasági munkatársa volt. 1878-ban a Petőfi Társaság rendes tagja lett. Emellett tagja volt a Békés vármegyei Gazdasági Egyletnek és a Békés megyei Honvédegyletnek.

Emlékezete

Képgaléria

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök