Németh József (1825–1885)

A BékésWiki wikiből

1848-as honvédtiszt, aljegyző, árvaszéki ülnök

Tartalomjegyzék

Élete

Németh József 1825. július 29-én született Gyulán Németh Antal (?–1874) Békés megyei alispán és gyergyószentmiklósi Kövér Magdolna (?–1887) gyermekeként. Lánytestvére, Alojzia 1829-ben született.

Édesapja 1844. március 29-én a Békés vármegyei rendektől kérvényezte, hogy saját és gyermekei számára állítsanak ki nemesi bizonyságlevelet és hitelesítsék azt a vármegyei okmánypecséttel. A nemzeti származásuk rendezése után a hivatalos pozíciók betöltése, valamint a nősülés is könnyebbé vált.

Németh József Nagyváradon és Aradon tanult.

Felesége báró dezseri Rudnyánszky Sándor alispán (1793–1853) és báró Dessewffy Mária Emília (1800–1839) lánya, Rudnyánszky Emília (1823–?) lett.

Németh József 1885. május 11-én hunyt el Gyulán.

Munkássága

Tanulmányait követően a Békés vármegyei irodában dolgozott. Esküjét 1845. június 30-án tette le. 1845. október 10-én, majd 1846. július 28-án ismét tiszteletbeli aljegyzővé nevezte ki gróf nagykárolyi Károlyi György, Békés vármegyei főispánja, a Maros szabályozásának királyi biztosa. 1847-ben sikeres ügyvédi vizsgát tett. Gyulán járásbíróként, később Békés vármegye árvaszéki tanácsosaként dolgozott.

1848. november 22-én honvéd hadnagy lett, a Békés megyei nemzetőrségnél Okolitsány István őrnagy segédtisztjeként szolgált. A megye önkéntes nemzetőrcsapatával 1848 telén és 1849 tavaszán részt vett a bánsági harcokban. 1849. március 16-án kinevezték főhadnaggyá, ebben a rangban fejezte be a szabadságharcot.

Németh József az 1867-es kiegyezést követően árvaszéki ülnök lett Békés vármegyében. Ezt a pozíciót hosszú ideig betöltötte.

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök