Kollár János (1823–1902)

A BékésWiki wikiből

ügyvéd, országgyűlési képviselő

Tartalomjegyzék

Élete

Kollár János 1823. március 21-én született Szarvason. Édesapja Kollár János, édesanyja Kristóffy Johanna.

Szarvason járt elemi iskolába és főgimnáziumba. Tanulmányait Eperjesen és Pozsonyban folytatta, teológiát, majd jogot tanult.

1849-ben megházasodott, Winterlich Augusztát vette feleségül. Hét gyermekük született: János, Auguszta, Jolán, Etelka, Lajos, Blanka és Ilonka. Felesége 1882-es halála után újranősült, Höffler Melániával házasodott össze.

Kollár János 1902. március 10-én hunyt el Szarvason. Március 12-én a szarvasi halásztelki ótemetőben helyezték örök nyugalomra.

Munkássága

Tanulmányait követően Budaméren, az Ujházy családnál kapott nevelői állást. Pozsonyban a Hirnök, majd a Világ című politikai lapok munkatársa volt. Közreműködött a Kossuth Lajoshoz köthető törvényhatósági és országgyűlési tudósítások sokszorosításában.

Okleveles ügyvédként Szarvasra költözött. Megválasztották Békés vármegye tisztiügyészévé és Szarvas község ügyészévé. Tevékeny szerepet vállalt az örökváltsági és a legelőelkülönítési ügyek intézésében. Az 1848-as eseményeknél megyei haditudósítóként és a nemzetőrség lovascsapatának hadnagyaként tevékenykedett. 1860-ban a szarvasi járás szolgabírója lett. Szerepet vállalt az egyházi autonómiáért vívott küzdelemben, a szarvasi evangélikus egyház felügyelői között volt.

1875-ben Szarvas országgyűlési képviselőjévé választották, ekkor Budapestre költözött. A képviselő megbízatása letelte után pár évet még a fővárosban élt, később visszatért Szarvasra, ahol gazdálkodással foglalkozott. Folytatta ügyvédi pályáját, 1891-ben az aradi ügyvédi kamara tagja lett. A regálebirtokosság elnöke, a szarvasi függetlenségi párt tagja volt. 1899-ben kinevezték a szarvasi járásbíróság ügyészségi megbízottjának.

Gyűjtötte a szállóigéket és a példabeszédeket. Írásait a helyi lapok közölték, a Szarvas és Vidéke társadalmi és szépirodalmi hetilap munkatársa volt.

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök