Kerecsényi-kapu (Gyula)

A BékésWiki wikiből

Kerecsényi-kapu
A kapu a várból
A Gyulai vár délnyugati oldala

A Kerecsényi-kapu a Gyulai vár „délnyugati falában elhelyezkedő, szabálytalan formájú, széles, boltíves nyílás”.

Tartalomjegyzék

Története

1956-ban Parádi Nándor vezetésével kezdetét vette a Gyulai vár rendszeres, tudományos régészeti feltárása. A feltárás során a felszínre került a vár délnyugati falában található boltíves nyílás, a Kerecsényi-kapu, mely egyidőben a vár bejárataként is funkcionált. A korabeli fényképek alapján szinte a földből kellett kiásni a várat, a kapunak pedig csak a boltív teteje látszott ki. Megnevezése nem szerencsés, hiszen a Paolo Mirandola-féle alaprajz szerint Kerecsényi László várkapitány idejében nem működött ez a kapu. Parádi Nándor alaposan összevetette a rajzot és az ásatás eredményeit. Ennek eredményeként elmondható, hogy az alaprajzot nem fogadható el teljes mértékben hitelesnek.

Az alaprajzon egy bejárat található, a torony felvonóhidas gyalogkapuja, a délnyugati oldalon levő kapu helyén pedig a külső falat láthatjuk. Ebből következik, hogy az alaprajz készítésekor itt nem volt kapu. Egyes kutatások szerint a kapu már a 15. század elején, a vár építésének első szakaszában megépült, ennek ellenére egyes források Kerecsényinek tulajdonítják a megépítését.

A kapu nem rendelkezik a korabeli várkapuk elemeivel (kőkerettel, felvonóhíddal, farkasveremmel). Egyes források inkább a szervizkapu megnevezését részesítik előnyben, amelyet az építőanyag behordására használtak, és akár többször megbontottak, majd visszafalaztak. A kapu befalazása valószínűleg a 16. század első felében, két részletben történt. A járószintet kívül-belül feltöltötték. Amíg funkcionált, sokáig az egyetlen bejutási lehetőség volt a várba. Az elnyújtott félköríves boltozatú kapu akkora volt, hogy kocsik járhattak be rajta, hiszen régen a küszöbszintje sokkal mélyebben volt. A ma felfalazott részek alatt két mély vájatot találunk, melyeket a kerekek kikoptattak. Jelenlegi kialakítása már az épület legújabb kori történetéhez kapcsolódik.

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök