Családfakutatás

A BékésWiki wikiből

A családfakutatás népszerűsége évről évre nő. Egyre többen kíváncsiak a származásuk eredetére, őseikre. Egy adott település életét meghatározó családok családfáját a helytörténettel, honismerettel foglalkozó emberek kutatásaik során akaratlanul is feltárják (teljesen, vagy részben), s előbb-utóbb valamilyen módon publikálják.

Tartalomjegyzék

A családfakutatás első lépései, forrásai

Kutatható iratok hozzáférhetősége

Magyarországon az állami anyakönyvezés 1895. október 1-től kötelező. 1980-ig papír alapú nyilvántartást vezettek. Az állami anyakönyvekről mikrofilmek készültek. A mikrofilmekhez nem készült mutató. Az anyakönyvek településenként, évenként kerültek felvezetésre. 1981-ben került bevezetésre a népességnyilvántartó rendszer.

Állami anyakönyvek, levéltári dokumentumok kutathatósága:

Egyházi anyakönyveket egy rendeletnek köszönhetően 1828-tól vezettek. Előtte az anyakönyvek vezetése a plébánoson múlt. Az egyházak a saját szabályaik szerint kezelik az anyakönyveiket.

Források Békés megyei családtörténeti kutatásokhoz

Interneten elérhető adatbázisok

Családfakutatást segítő internetes szolgáltatások

Ezek olyan szolgáltatások melyek segítségével a földrajzilag egymástól távol élő kutatók, családtagok saját családjuk, vagy egy másik család történetét kutatva egymásra találhatnak, információkat cserélhetnek, közös kutatásokat végezhetnek.

Családfakészítő programok, web 2.0-ás szolgáltatások

A családfakészítő programok arra szolgálnak, hogy saját kutatásaink eredményeinek segítségével bárki elkészíthesse saját családfáját.

Fontos tudnivalók


Békés megyei családfakutatók

Családfakutatást segítő kiadványok

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök