Baly Hermina (1928–1991)

A BékésWiki wikiből

pszichiáter

Tartalomjegyzék

Élete

Baly Hermina már gyerekkorában hivatásának választotta az orvosi pályát, miután véletlenül kezébe került Cesare Lombroso olasz elmeorvos Lángész és őrültség című könyve. Figyelni kezdte az emberek viselkedését, ki miért kedves, haragos, gyűlöl vagy szeret; érzelmeiket, reakcióikat próbálta elemezni. Nagycsaládban nőtt fel, ahol sok szeretetet kapott, innen merítette az erőt, hogy átérezze és átvállalja mások örömét vagy fájdalmát ‒ tanulta az empátiát. Az egyetemen tudatosult benne a gondolat, hogy nem elég az orvosi tudományok kutatása, nem elég csak a kórházban, a rendelőben gyógyítani, hanem döntő kérdés a megelőzés, ezért ki kell lépni a társadalomba, a családi környezetbe.

Dr. Baly Hermina életét kitöltötte a beteg gyerekekért és felnőttekért, a családvédelemért, az alkoholisták megmentéséért való munkálkodás. Meghatározó szerepe volt Békés megye mentálhigiénés kultúrájának formálásában és gazdagításában.

Baly Hermina súlyos szívbetegség következtében hunyt el, 1991. április 10-én a gyulai Szentháromság temetőben helyezték el örök nyugalomra.

Munkássága

Orvosi pályáját 1956-ban a Békés Megyei Kórház pszichiátriai osztályán kezdte. Ez volt első és egyetlen munkahelye 1985-ben történt nyugdíjazásáig. A Békés Megyei Ideggondozó Intézet szakfőorvosaként 1961-től kiépítette a megelőzésre épülő ideggondozó hálózatot, elindította az alkoholisták ambuláns és osztályos kezelését, megszervezte a gyermekpszichiátriai ellátást. Az ideggondozó 1976-ig önálló megyei intézmény volt, majd az integráció révén szervezetileg a kórházhoz került, s dr. Baly Hermina az ideggondozó vezetése mellett a III. számú pszichiátriai osztályt is átvette, melyet 1985-ig vezetett.

Amikor az alkoholisták gyógyításával az ötvenes évek vége felé elkezdtek foglalkozni, a szakemberek látták, hogy az ápoltak újra és újra visszaestek szenvedélybetegségükbe. Meg kellett ismerkedni a családtagjaikkal, a környezetükkel, elmagyarázni, hogyan lehet segíteni a gyógyult alkoholistának. A sok felvilágosító előadás és a Vöröskereszt munkájának hatására egyre nagyobb volt az igény az alkoholelvonó gyógykezelésekre. A gyógyintézetekben kezelt, gyógyulni kívánó alkoholisták támogatását szolgálja az alkoholellenes klubok öngyógyító közössége; a klubok munkáját az 1985-ben alakult Békés megyei AE-klubbizottság hangolja össze, melynek első elnöke dr. Baly Hermina volt.

Számos szakmai és társadalmi szervezetben vállalt feladatokat éveken át. Elnöke volt az 1975-ben alakult Békés Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács orvosi szakbizottságának és 1983-ig a Békés megyei orvosetikai bizottságnak. Az Országos Alkohológiai Bizottságnak, a Magyar Vöröskereszt országos elnökségének és megyei vezetőségének, a Magyar Pszichiátriai Társaságnak alapító, a dél-magyarországi szakcsoportnak a vezetőségi tagja volt. Részt vett az Országos Alkoholellenes Társaság és a TIT egészségügyi szakosztályának munkájában. Nagy gondot fordított az orvos- és nővérutánpótlás biztosítására. Hosszú időn át tevékenykedett igazságügyi elmeorvosi szakértőként a megyei bíróságon. Utolsó aktív évei alatt dr. Pándy Kálmán ideggyógyász életének és munkásságának kutatásával foglalkozott; neki is köszönhetően vehette fel 1987-ben a megyei kórház dr. Pándy Kálmán nevét. Munkáját számos kitüntetéssel ismerte el az egészségügyi kormányzat.

A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

1996-ban megnyílt a Békés Megyei Mentálhigiénés Programiroda Szabóné dr. Kállai Klára vezetésével. 1999-ben a Pándy Kálmán Kórháznak és Baly Hermina unokahúgának, Füri Annának a kezdeményezésére megalapították a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítványt. A békéscsabai székhelyű alapítvány egyik célja, hogy elérhetővé tegye Békés megye lakosai számára a mentálhigiénés szolgáltatásokat. Támogatja a pszichológiai kultúra terjesztését és olyan tevékenységeket, melyek különböző korosztályokban, foglalkozási és egyéb csoportokban a személyiség harmonikus működését, kibontakozását segítik elő, és egyúttal a kiegyensúlyozott családi, közösségi életet szolgálják. Másik célja a már kialakult pszichés betegségek lerövidítése, az általuk okozott személyes, családi, közösségi hátrányok csökkentése. Emellett az alapítvány szakmailag segíti a könnyen elérhető mentálhigiénés szolgáltatásokat (krízisambulancia, S. O. S. Telefonos Lelkisegély-szolgálat, önsegítő csoportok), valamint a segítő foglalkozású szakemberek szakmai fejlődését és lelki egészségvédelmét.

A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány 2002. december 19-én Gyulán, a Semmelweis utcában hozta létre a Segítők Házát azzal a céllal, hogy továbbképzéseket tartsanak orvosoknak, ápolóknak, pszichológusoknak, szociális munkásoknak, pedagógusoknak. Az intézmény 2007. október 24-től Békéscsabán, a Gyóni Géza utca 11. szám alatt működik.

Díjak, kitüntetések

Emlékezete

Művei

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök