Bacsa Jánosné (könyvtáros)

A BékésWiki wikiből

Élete, munkássága

Bacsa janosne.jpg

Bacsa Jánosné Hajdú Ilona a kötegyáni községi könyvtár közszeretetnek örvendő könyvtárosa volt 1959-től 1984-ig. 1929. április 18-án született Kötegyánban. Hárman voltak testvérek, édesapja földműves, édesanyja háztartásbeli volt. Iskoláit szülőfalujában kezdte, és Sarkadon fejezte be, majd az újszalontai állami gazdaságban telefonkezelőként, később a sarkadi Dolgozók Ifjúság Szövetségében (DISZ) politikai munkatársként dolgozott. 1954-ben férjhez ment Bacsa Jánoshoz, a kötegyáni határőr-parancsnokság alhadnagyához; egy lányuk született.

Bacsa Jánosné könyvtárosi pályája 1959-ben kezdődött, ekkor bízta meg a községi tanács a kötegyáni könyvtár vezetésével. A könyvtár az 19261928-ban épült kultúrház egyik 45 négyzetméteres helyiségében működött, vasárnap kivételével mindennap három órán át volt nyitva. Az akkori könyvállományt ‒ 507 kötetet ‒ egy üveges szekrényben tartották, a beiratkozott olvasók száma mindössze 58 volt. A berendezés szegényes, rozoga bútorokból állt. A lelkes intézményvezető célul tűzte ki magának, hogy szép, otthonos könyvtárat teremt Kötegyánban, és hogy másokkal is megszeretteti az olvasást. Már az első időktől kezdve mindent megtett annak érdekében, hogy minél többen iratkozzanak be, és hogy gyarapodjon a könyvek száma. Mindenkit személyesen ismert a faluban, a tanács és a helyi általános iskola támogatta törekvéseit, így az eredmény nem maradt el.

Az évek folyamán a kötegyáni könyvtár a megye kistelepüléseinek egyik legszebb és legjobb intézménye lett. Az volt a törekvés, hogy a könyvtárnak minden utcából legyen olvasója, majd az, hogy minden házból, illetve családból; ezt a tervet 1981 végére sikerült teljesíteni. 1963-ban a 2500 lakosú Kötegyánban a beiratkozott olvasók száma 654, 1975-ben a 2070 lakosból 750 beiratkozott és rendszeres olvasó volt, azaz a község egyharmada, amikor a megyei átlag alig érte el a lakosság egyötödét. 1981-ben a lakosság csaknem 40 százaléka volt rendszeres olvasó, s közben a könyvállomány több mint 13 ezer kötetre gyarapodott a falu lakosai között folytatott véleménykutatás alapján.

Bacsa Jánosné 25 éve alatt az intézményt kétszer bővítették, és 1983-ra Kötegyán már egy 136 négyzetméteres, zenei részleggel ellátott könyvtárral rendelkezett. 1984-re a könyvállomány 14 748 kötetre bővült, és a könyvtárnak az újszalontai fiókkönyvtárral együtt ekkor már 16 800 kötete volt. 1984-ben Kötegyánban az iskolások 98 százaléka tagja volt a könyvtárnak, és az 1900 kötegyániból 891 volt beíratott olvasó. Az intézményben Bacsa Jánosné kezdeményezésére helytörténeti tárgyi gyűjteményt is kialakítottak. Bacsa Jánosné 1984. május 1-jén ment nyugdíjba.

Díjak, kitüntetések

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök