1848–49-es honvédtiszti emlékhely (Gyula)

A BékésWiki wikiből

A gyulai emlékhely

A honvédtiszti emlékmű Gyulán a Várkertben található. A szoborcsoport az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 140. évfordulójára készült közadakozásból, a gyulai lakosok kérésére. A Gyulai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a helyi társadalmi szervezetekkel együttműködve 1988-ban alapítványt hozott létre ötszázezer forint induló tőkével. Az adakozás során több mint négymillió forint gyűlt össze. Az emlékművet 1849. augusztus 23-án a vár tövében lefegyverzett honvédtisztek és az aradi vértanúk tiszteletére emelték. A szobrokat Máté István hódmezővásárhelyi szobrászművész készítette. A kokárda alakú emlékhely tervezője Szemerey Mária építész volt.

Az emlékhelyet nyugat felől dísztéglafal határolja, amelyen egy bronztábla található az emlékmű leírásával. A téglafalba beépítették azt a márványszegélyt, amely az aradi emlékszoborból származott. Ezt a márványdarabot Arad akkori polgármestere adományozta Gyula városának 1990-ben.

Tartalomjegyzék

Felavatása

Az emlékhelyet 1989. augusztus 22-én avatták fel, ahova a szoborcsoport csak később került. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol a Himnusz elhangzása után Rubold Ödön Ady egyik versét szavalta el. Az avatóbeszédet Havasi István a Gyulai Várszínház igazgatója és Pozsgay Imre mondta. Az avatást emlékülés előzte meg a városi tanács dísztermében, melyen részt vett Pozsgay Imre államminiszter is. A megemlékezésen Dr. Szigeti Zoltán a városi tanács elnökhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket, megnyitót Pozsgay Imre mondott. A szoborcsoport felavatására 1990. március 15-én került sor, miután a helyükre kerültek az emlékhelyen.

Az emlékmű

„Az egykori Gyulán jelenlévő, későbbi mártír tábornokok emlékét félkörben elhelyezett, kilenc, gyertyára emlékeztető, mészkőoszlop jelzi. Ebből öt oszlop a szabadságharc bronzból készült rekvizitumait láthatjuk (zászló, nyereg, csákó, mente, tarsoly, kard, pisztoly). Négy oszlopon a sarkalatos erények: a bölcsesség, a bátorság, a mértékletesség, és az igazságosság jelképei szerepelnek, melyeket allegórikus nőalakok jelenítenek meg. A kokárda közepébe kerültek a bronzból készült „lerakott” fegyverek: puskák, pisztolyok, zászlóval letakart ágyú.”

Képgaléria

Források

Kapcsolódó irodalom

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök