Laurinyecz András-emléktábla (Kondoros)

A BékésWiki wikiből

Laurinyecz András emléktáblája
Az ünnepség meghívója

Laurinyecz András joghallgató tiszteletére 1992-ben emléktáblát avattak Kondoroson.

Tartalomjegyzék

Az emléktábla

Helye: Gyümölcsoltó Boldogasszony római katolikus templom bal oldali falán a déli oldalon (Kondoros, Hősök tere 1.)

Anyaga: bronz

Mérete: 67x47 cm (Börtön ablak mérete: 28x28 cm)

Átadás dátuma: 1992. április 26., délelőtt 11 óra

Szövege: „Késő, de tartozott szent hódolat hív Egy nemzeté ím e hálás adó.” /Arany János/ E templomnak volt hű ministránsa Laurinyecz András 1927–1957 hős forradalmár, akit a diktatúra kivégeztetett. Kondoros népe, Politikai Üldözöttek Szövetsége.

Megjegyzés: A dombormű kivitelezője: Várhegyi György szobrászművész.

Az emléktábla létrehozásának kezdeményezői: Özv. Dr. Szörényi Imréné (Makrányi Lili), aki személyesen ismerte és Remlinger László, Szarvason élő mártír, aki Laurinyec András rabtársa volt. Az anyagi forrásokat a klérus, a római katolikus gyülekezet, Petrovszki György plébános, Dr. Kovács Sándor polgármester, a szarvasi öregdiákok, a szarvasi polgármester Dr. Demeter László, valamint a két kezdeményező, Özv. Dr. Szörényi Imréné és Remlinger László teremtette elő.

Felavatása

Emlékező beszédet mondott Fónay Jenő, a POFOSZ elnöke, Remlinger László, a vértanú egykori rabtársa és Gyenes Mihály, békéscsabai apátplébános. Az emléktáblát Petrovszki György, püspöki tanácsos, a helyi római katolikus templom plébánosa leleplezte le, és Gyenes Mihály, békéscsabai apátplébános áldotta meg. A domborművet Petrovszki György püspöki tanácsos, kondorosi plébános vette át.

Kondoros Város Önkormányzata az emléktáblánál minden évben megemlékezést tart.

Képgaléria

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök