Házi Albert (1920–2005)

A BékésWiki wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Jzoltan (vitalap | szerkesztései) 2021. január 8., 12:13-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

főkönyvelő, történetíró

Tartalomjegyzék

Élete

Házi Albert

Házi Albert 1920. október 9-én született Házi Benjámin és Irázi Erzsébet gyermekeként. Két testvére volt: Endre és Ferenc.

Iskoláit az Okányi Elemi Iskolában, majd a Szeghalmi Református Péter András Reálgimnáziumban végezte. Tanulmányait követően hazatért Okányba.

Elek László irodalomtörténész osztálytársa volt a gimnáziumban, halálukig barátok is maradtak.

85 éves korában, 2005. június 8-án hunyt el. Az okányi temetőben helyezték örök nyugalomba református szertartás szerint.

Munkássága

A TSZ-ek megalakulásakor tagja lett a Petőfi TSZ-nek, nyugdíjba vonulásáig annak főkönyvelőként dolgozott. Számtalan közéleti funkciót ellátott. Tevékeny tagja volt a Megyei Tanácsnak, a Hazafias Népfrontnak, az ÁFÉSZ és Takarékszövetkezet felügyelő bizottságainak, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, valamint a Szeghalmi Múzeumbaráti Körnek.

1980-as nyugdíjba vonulása után kezdett el krónikásként ténykedni. Ezután jelentette meg az Okány krónikája c. könyvét, majd annak folytatását. Feldolgozta Lápoldal és az Okányi Református Egyház történetét, elkészítette Okány tájszótárát. Ezzel kapcsolatban írta Dr. Hévvízi Sándor múzeumigazgató 1988. szeptember 20-án: „Házi Albert paraszti szójegyzéke, tiszta, átgondolt, értékes munka”. Nyugdíjas évei alatt a közért is dolgozott, megalapította a Honismereti Szakkört. E szakkör ténykedésének volt köszönhető többek között a II. világháború áldozatainak név szerinti összegyűjtése, az emlékmű talapzatán a tábla elhelyezése; a zsidó temetőben az emlékmű felállítása. Számos adatot, visszaemlékezést gyűjtött és készített magnó segítségével. Megalakulásától tagja volt a Települési Könyvtárpártolók Egyesületének.

A rendszerváltás (1989) után újabb feladatot vállalt magára (másokkal karöltve): a Földrendező, majd Földkiosztó Bizottság tagja lett. Sok-sok ember ezzel kapcsolatos ügyét, problémáját oldotta meg. A faluért tevékenykedett akkor is, amikor az Okányi Református Egyháznál presbiteri és pénztárosi feladatot látott el. Az Okányból elszármazott, az Okányhoz kötődő, ragaszkodó emberek nagy tisztelettel és szeretettel keresték fel és időztek nála, kérték ki véleményét, tanácsait különféle témában.

Társadalmi munkája elismeréseként 1999-ben megkapta az „Okány Községért” kitüntető címet. 2001 januárjában a Községi Könyvtárnak (és ezzel a falunak) adományozta az összegyűjtött és kiadatlan írásait, egyéb munkáit.

Művei

Forrás

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök