Szeplőtelen Fogantatás kápolna (Gerla)

A BékésWiki wikiből

A kápolna a gerlai Wenckheim kastély része. Gróf Wenckheim Károly építette. A kápolna építését 1869-ben fejezték be. A kápolna a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozik. A katolikus egyház a tulajdonjogot 2001-ben átengedte a Leonardo CAD Bt-nek, az örökös használati jogának fenntartása mellett. A kápolnát a betéti társaság részben felújítatta.

Tartalomjegyzék

A kápolna

Szeplőtelen Fogantatás kápolna (Gerla)
A kápolna 14 méter hosszú és 6 méter széles egyhajós épület. Tornya 15 méter magas. A nyitott toronyban 40 cm átmérőjű harang van. Oldalfalán egy kerek lyuk látható. A lakosok elbeszélése szerint egy részeg orosz katona lövöldözésének nyoma látható a harangon. A kápolna bejárata a belső udvarra nyílik. A kápolna vörösmárvány lépcsőjét bronz kapcsokkal rögzítették. A lépcső szimmetria tengelyére merőlegesen enyhe lejtés a csapadékvíz elvezetését szolgálja. A kápolna ajtaját tölgyfából készítették. Az ajtó faragásán és kilincsén egyaránt megjelennek a kastélyra jellemző tölgyfalevél motívumok. A folyósót az ajtó fölé helyezett félköríves, kovácsoltvas ráccsal védett ablakon bemenő fénye világítja meg. A kovácsoltvas díszítés a futórózsára emlékeztet.

A kápolna folyósójáról nyíló belső ajtó stílusa megegyezik a külső ajtóéval. A bejárat felett a helység teljes szélességében karzat helyezkedik el. A karzathoz való feljutást a díszesen kialakított orsótéri gyámolítású csigalépcső teszi lehetővé.

A karzatot két jón oszlopfővel díszített kovácsoltvas oszlop támasztja alá, az oldalán zársorú kazettás mellvéd található.

A karzat alatti részt 1,5 m magasságban tölgyfaburkolat díszíti. A bejárati ajtó mellett öntöttvasból készült szenteltvíztartó állt, melyet elloptak. A vörösmárvány keresztelőkút hasonló a kastély folyósóján lévő ivókúthoz, amely a vandalizmus áldozata lett.

Az oltár előtt, két oldalt szimmetrikusan elhelyezett tölgyfamotívummal díszített padok állnak. A pado lábtartóval, háttámlával és bibliatartóval rendelkeznek. A neogót stílusú oltár és tubernákulum fából készült. Az oltár jobb oldalán áll a Mária, bal oldalán a Jézus szíve szobor.

1900. október 8-án Dr. Schaluch Lőrincz nagyváradi bíboros püspök misézett a gerlai kápolnában. Az esemény hírét az oltártól jobbra található fehér márványtábla adja tudtul a hívőknek, a kápolnába látogatóknak. A szöveget aranybetűkkel vésték fel a márványtáblára.

A kápolna falán díszes osztópárkány fut körbe. Az oldalfalak mintázata több keretet alkot a képeknek. A keretekben jelenleg valószínűleg nem az eredeti képek láthatóak.

A gerendák a födémet két nagyobb és tíz kisebb kazettára osztják. A gerendákon lévő mintákat oly tökéletesre festették, mintha azok faragások lennének. A gerendák között a csillagos eget ábrázolták. Az oltár felé közeledve a csillagok mérete csökken, számuk viszont nő.

A szentélyt egy erőteljes ív választja el a kápolna hajójától. Az oltár fölött elhelyezkedő ismeretlen osztrák művész által készített három ólomüvegablak biztosítja a természetes világítást. Az üvegeken besütő nap fénye az oltárra vetül. A három ólomüveg ablakon Szent István és a budai vár, Szűz Mária és Szent Jakab látható.

A bal oldali üvegablak alatti idézet: „Egek királynéja! Vedd oltalmad alá az egyházat, házamat és kedves népemet (Szt. István)”

A jobb oldali ólomüvegablak alatti idézet: „Valamint a test lélek nélkül holt, a hit is cselekedetek nélkül meg van halva (Szt. Jakab)”

Képgaléria

Lásd még

Források

Kapcsolódó irodalom

Külső hivatkozások

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök