Batthyány-Geist kastély kápolnája (Kondoros)

A BékésWiki wikiből

A kápolna
A kápolna Kondoros déli határrészén, a Batthyány-Geist kastély parkjában található. Műemlék jellegű épület

Története

1903-ban elhunyt Geist Gyula nagybirtokos, Békés megye törvényhatósági bizottsági tagja, a Gazdasági Egyesület elnöke. Felesége, özvegy Csákói Geist Gyuláné (szül.: Jálics Mária Lujza) földbirtokos elhatározta, hogy a csákói kastélykertben díszes sírboltot és felette kápolnát építtet férje emlékére.

Vinkler József, nagyváradi püspök feltételekkel engedélyezte a kápolna felépítését (a sírbolt fölé nem kerülhet az oltár, a síroknak nem szabad az oltár lépcsőjéig érniük, a kápolna fenntartása az uradalmat, illetve a családot terheli.)

1904. szeptember 16-án Geist Gyuláné 1 200 koronás alapítványt tett a kápolna fenntartására. Kondoros–Csákón írt levelében a következőket írta: „... felejthetetlen férjem emlékére a csákói birtokon sírkápolnát építettem melynek alsó boltozata temetkezési helyül van berendezve, hová családom Istenben kimúlt tagjai lesznek örök nyugalomba helyezve, óhajom elsőnek boldogult drága férjem hamvait helyezem el a sírboltban (...), hogy a kápolna nyilvános jelleggel legyen felruházva. Abban az én és majdan családom óhajára évenként többször is szent misét szolgáltassanak. Kötelezem magam, hogy még Isten éltet a kápolnát fenntartom s annak külső és belső szükségleteiről gondoskodom."

A nagyváradi püspök a kápolnát nyilvános kápolnának minősítette, istentisztelet tartására felruházta. A Jézus szíve tiszteletére felépített kápolna ünnepélyes felavatását 1904. október 9-én Spett Gyula, gyomai plébános celebrálta. A felavatásnál Dunay Alajos békésszentandrási, Szirmay L. Árpád szarvasi és Bedák Mátyás, kondorosi plébános segédkezett. Az ünnepségen a Geist családon kívül a rokonság vett részt. A kápolnát Bedák Mátyás áldotta meg. Az oltárban elhelyezett oltárkő szélessége és hossza 38–38 cm, magassága 4/ ½ cm. Geist Gyulát végül nem ide temették, a kriptában eltemetett egyetlen halott feltételezhetően Csákói Geist Gyuláné volt. A kripta évtizedek óta üres.

A Geisz család római katolikus vallású volt, ezért Kondorosról járt ki a katolikus plébános (Bedák Mátyás, Regős András, Petrovszky plébános) szentmiséket tartani. Az 1990-as években alkalomszerűen miséket tartottak a kápolnában.

Az épület előtt eredetileg egy 1895-ben készített kereszt állt. A Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés Egyesülete 2010 májusában új keresztet állíttatott. Felállításáról Dankó Béla, Kondoros nagyközség polgármestere gondoskodott.

2015. október 6-án tartottak először megemlékezést az aradi vértanúk tiszteletére a Batthyány-Geist kastély kápolnája előtt. Azóta a városi megemlékezés helyszíne. A programon a résztvevők nemzeti szalagot kötöttek a Battyhány-fa kerítésére, amit a Geist család hagyománya szerint egykor maga Batthyány Lajos miniszterelnök ültetett.

Kondoros város önkormányzata és a kondorosi Alföldi Vadásztársulat Közhasznú Alapítvány célul tűzte ki a kastélykertben található kápolna felújítását. A nagymajori kápolna átadásának tervezett időpontja: 2021. február 28.

Források

Személyes eszközök
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök